احوال پرسی و معرفی خود یکی از عواملی است که در زبان انگلیسی بسیار پر کاربرد است که در این آموزش، فیلم های مختلف جمعاوری شده تا بتوانید بخش های مختلف فیلم ها و کارتون ها را با متن فارسی و انگلیسی مشاهده کنید تا در این امر بتوانید تقویت شوید همچنین لازم به ذکر است این مبحث ابتدایی هم دارد که اگر فکر می کنید ویدئو ها برای شما سنگین هست معرفی و احوال پرسی مقدماتی را مشاهده نمایید.

معرفی به دیگران
در حال بارگذاری ویدئو آموزشی...

فارسی:

خودتو معرفی کن.
سلام، من امی میشل هستم.
خوبه.
و من میخوام برای سازمان ریاست جمهوری کاندیدا شم.
خوب داری پیش میری.
دلیل این که اونها پاسخ نمی دهند به این معنی نیست که فکر می کنند تو وحشتناکی.
میدونی…
میدونم شایعات زیادی در مورد من و دخترم گفته شده.
اینجارو بد شروع کرد.
و میتونم حدس بزنم که بیشتر شما تصور میکنید که من مادر بدی هستم.

انگلیسی:

Introduce yourself.
Hi, I’m Amy Mitchell.
Good.
And I’m running for PTA president.
You’re doing great.
Just ’cause they’re not responding doesn’t mean they think you’re terrible.
You know…
I know there’s a lot of rumors going around about my daughter.
That’s a bad place to start.
And I’m guessing a lot of you think that I’m a bad mom.

معرفی و احوال پرسی
فارسی:
خیلی خب. من احساس وحشت دارم. نه دیدار با شما دوست داشتنیه.
ممنون، توام همچنین. سلام من آرابلا هستم.
ند میتونی خودتو معرفی کنی.
اوه اره، من ند هستم.
من برادرشم. اره برادرمه
این…..این همش بود.
خب شما دوتا یه تیمین؟
ما؟ نه…نه.
من فقط این کارو به عنوان یه کار عجسب انجام میدم
اره. فقط برای مدتی کارمند نبوده
واقعا؟ کجا بودی؟ اوه من من درزندان بودم
آه. اون… اون مجرم یا چیز دیگه نیست
اون یه کشاورز ارگانیکه که یه کار احمقانه کرده.

انگلیسی:

OK. I feel horrible. – No, it’s lovely to meet you.
Thank you, you too. – Hi, I’m Arabella.
You can introduce yourself, Ned.
Oh, yes. I’m Ned.
I’m her brother. – Yeah, he’s just my brother.
That’s… that’s all.
So, are you two a team?
Us? No. Hm-mm. No.
I’m just kind of doing this as an odd job,
Yeah. – Been out of the workforce for a while.
Really? Where were you? – Oh, I was sort of in jail.
Oh. He’s not a.., He’s not a criminal or anything,
he’s just an organic farmer that made a stupid mistake.

معرفی خدمات و محصول
در حال بارگذاری ویدئو آموزشی...

فارسی:

اجازه دهید چیز کوچکی به نام سالاد درست کن را معرفی کنم.
اووووه
انقلابی جدید در وسیله که کاهو مرطوب را با چرخش خشک میکند.
اوووه
خب خب خب.شما دوست ندارید مردی اطلاعات دقیق درمورد این چیز کوچک به شما بده؟
، پس محکم بغلش بگیر و برو بالا.
بله
و به این فکر کنی که من از اون چرخ دندت تعریف کردم.

انگلیسی:

Allow me to introduce a little thing called the Salad Tosser.
Oh!
A revolutionary new device that spin-dries wet lettuce.
Ooh!
Well, well, well.
You don’t like a man giving you the straight dope on your little thingamajig, so you kick it to the clam upstairs.
Yep.
And to think I complimented you on your rack.

معرفی شغل و کار

این محتوا تنها برای کاربران دارای اشتراک ویژه است. با تهیه اشتراک ویژه به همه محتواهای آموزشی سایت دسترسی خواهید داشت.

تهیه اشتراک ویژه

معرفی ساده نام خود

این محتوا تنها برای کاربران دارای اشتراک ویژه است. با تهیه اشتراک ویژه به همه محتواهای آموزشی سایت دسترسی خواهید داشت.

تهیه اشتراک ویژه