قسمتی دیگر از مجموعه آموزشی معرفی و احوال پرسی در زبان انگلیسی که در سطح مبتدی ارائه شده است که شامل موارد مختلف و صحبت های متفاوتی می باشد که برای معرفی و شروع یک گفتگو می تواند بسیار زیاد مهم باشد.

پیشنهاد ما این است که ابتدا قسمت های قبلی را کامل مشاهده نمایید و بعد سراغ این آموزش بیایید و گفتگوها را مشاهده نمایید و بعد از این آموزش حتما قسمت های بعدی را تا پیشرفته آن دنبال نمایید تا در انتهای آموزش ها در این زمینه به بهترین شکل بتوانید مکالمه کنید.

گفتگو ساده معرفی اسم
در حال بارگذاری ویدئو آموزشی...

فارسی:
شما اون چو هستید؟

متن مکالمه:

کلرک: صبح بخیر. اسم شما چیه؟

مایک: مایک اٌنیل.

کلرک: اسمتون چطور هجی میشه؟

مایک: آٌ – ن – ی – ا – ل – ل. اٌنیل.

کلرک: خیلی ممنون آقای اٌنیل. یک لحظه لطفا.

مایک: ممنونم.

لیندا: مایک؟

مایک: لیندا!

لیندا: سلام مایک.

مایک: خوشحالم از دیدنت! اوضاع چطوره؟

لیندا: خوبه. تو چطوری؟

مایک: اوه، خوبم، خوبم.

بیل: هی، لیندا!

لیندا: معذرت می خوام.

مایک: بعدا میبینمت لیندا.

لیندا: بعدا میبینمت مایک.

اون: ببخشید. این مال من نیست.

کلرک: خیلی عجیبه. اوه، خب من یکی دیگه به شما میدم. بفرمایید.

اون: خیلی ممنون.

کلرک: خواهش میکنم.

مایک: سلام، من مایک اٌنیل هستم.

بیل: گفتید اسمتون چی بود، یه بار دیگه بگید؟

مایک: من مایک هستم. مایک اٌنیل.

بیل: اکی. من بیل هستم. بیل اندرسن. از دیدن شما خوشحالم، … مایک.

مایک: منم از دیدنتون خوشحالم.

ریچل: سلام.

بیل: سلام، عذر میخوام.

ریچل: سلام، من ریچل استیونز هستم. به کنفرانس خوش آمدید.

مایک: سلام ریچل از ملاقات شما خوشحالم. و … شغل شما چیه؟

ریچل: من … کسب و کار خودم رو دارم.

من یه طراح داخلی هستم، ولی با انجمن تاریخچه خانواده داوطلبانه کار میکنم. شما اهل این اطراف هستید؟

مایک: اوه، نه، نه، نه،.اهل شیکاگو هستم.

ریچل: شیکاگو. شهر زیبایی هستش.

مایک: ممونم.

ریچل: و … شغل شما چیه اون؟

خب، من تو بیمارستان پزشک هستم، و … تاریخچه خانواده تفریح من هستش واقعا.

ریچل: اوه، درسته.

اون: سلام.

ریچل: سلام. از دیدنتون خوشحالم.

مایک: سلام.

اون: من اون چو هستم.

ریچل: پس تو اون چو هستی؟

اون: بله.

ریچل: و شما هم اون چو هستید؟

مایک: نه، من هنوزم مایک اٌنیل هستم.

اوه، باشه اون.

مایک: اوه! خب، این یه سری چیزا رو روشن میکنه.

نه، فکر کنم من مایک اٌنیل نیستم.

نه، نه، من مایک اٌنیل هستم.

این فقط میدونید، به همین دلیل که نمیذارن من جراحی کنم.

انگلیسی:

Are you Evan Chu?

Conversation:

Clerk: Good morning. What’s your name?

Mike: Mike O’Neill.

Clerk: How do you spell your last name?

Mike: O-‘-N-E-l-L-L. O’Neill.

Clerk: OK. Thank you, Mr. O’Neill. Just one moment, please.

Mike: Thank you.

Linda: Mike?

Mike: Linda!

Linda: Hi, Mike.

Mike: Good to see you! How’s it going?

Linda: Fine. How are you?

Mike: Oh, I’m good. I’m good.

Bill: Hey, Linda!

Linda: Excuse me.

Mike: See you later, Linda.

Linda: See you later, Mike.

Evan: Excuse me. This isn’t mine.

Clerk: Hm. That’s strange. Oh, well. I’ll just get you a new one. Here you go.

Evan: Thank you.

Clerk: You’re welcome.

Mike: Hi, I’m Mike O’Neill.

Bill: What did you say your name was again?

Mike: I’m Mike. Mike O’Neill.

Bill: OK. I’m Bill. Bill Anderson. Nice to meet you,…Mike.

Mike: Good to meet you, too.

Rachel: Hi. Hello.

Bill: Hi. Excuse me.

Rachel: Hi, I’m Rachel Stevens. Welcome to the conference.

Mike: Hi, Rachel. Good to meet you. And, uh, what do you do?

Rachel: I, um, I have my own business.

I’m an interior designer, but I volunteer with the Family History Association. Are you from around here?

Mike: Oh, no, no, no. I’m from Chicago.

Rachel: Chicago. Nice city.

Mike: Thank you.

Rachel: And, um, what do you do, Evan?

Mike: Uh, well, I’m a doctor in a hospital, and, uh, family history is really my hobby.

Rachel: Oh, OK.

Evan: Hi.

Rachel: Hi. Nice to meet you.

Mike: Hi.

Evan: I’m Evan Chu.

Rachel: So, you’re Evan Chu.

Evan: Yes.

Rachel: And you’re Evan Chu also?

Mike: No, I’m still Mike O’Neill.

Evan: Oh, OK, Evan.

Mike: Oh! Well, that explains a few things.

No, I guess I’m not Mike O’Neill

No, no, I am Mike O’Neill.

This is just, you know this is why they don’t let me do surgery.

مکالمه ساده اولین دیدار
در حال بارگذاری ویدئو آموزشی...
فارسی:

ریچل: و تو اهل کجا هستی؟

کای: من اصلیتم اهل چین هستش. و اینجا تصاویری از خانواده من هستش.

این برادرمه. او دانشجو هستش در چین.

ریچل: چند سالشه؟

کای: اون ۲۲ سالشه.

ریچل: اون چطوریه؟

کای: خب، اون خیلی جدی و باهوش هستش.

ریچل: اوه، و اونها کی هستن؟

کای: پدر و مادرم هستن. اونها با برادرم در چین هستن.

ریچل: فاطیما، کاملیا و کای، همگی در مدرسه انگلیسی صحبت میکنند، ولی در کشور خودشون به زبان متفاوتی حرف میزنند.

خب، فاطیما، زبان اولت عربی هستش؟

فاطیما: بله همینطوره. من فرانسوری هم صحبت میکنم.

ریچل: درسته، پس تو به سه زبان صحبت میکنی: عربی، فرانسوی و انگلیسی.

فاطیما: بله، درسته.

ریچل: کای، زبان اول تو چی هستش؟

کای: چینی، و مردم اهل هنگ کنگ نوعی چینی صحبت می کنند که بهش کانتونیز میگن.

ریچل: و کاملیا، زبان اول تو چیه؟

کاملیا: اسپانیایی.

ریچل: ممنون از همه شما که امروز با من صحبت کردید. و الان وقت خداحافظی هستش.

چطوری به عربی، کانتونیز و اسپانیایی خداحافظی میکنید؟

فاطیما: Ma’a salama.

کای: Joi Gin.

کامیلیا: Adios.

ریچل: این ریچل پارک هستش از دبیرستان Newcomers. خداحافظ همگی.

 

انگلیسی:

title: Where are you from?

Conversation text:

Rachel Park: Hi, my name is Rachel Park, and I’m here at a very special high school in New York City.

It’s the Newcomers High School.

The students at Newcomers High School are from many different countries.

I’m talking to some of the students now.

I’m here with Fatima, a student at Newcomers High School. Hi, Fatima.

Fatima: Hello, Rachel.

Rachel: Where are you from, Fatima?

Fatima: I’m from Morocco, in North Africa.

Rachel: Where is it exactly?

Fatima: It’s in the west, on the ocean.

Rachel: What’s it like there?

Fatima: It’s old and beautiful.

Rachel: And what is this, Fatima?

Fatima: This is a book about Casablanca.

Rachel: What language is it in?

Fatima: It’s in Arabic.

Rachel: Thank you, Fatima. There are two people here with you. Who are they?

Fatima: They’re my classmates and friends. This is Camilia and Cai.

Camilia and Cai: Hi. / Hello.

Rachel: Hello. Where are you from, Camilia? Are you from Morocco, too?

Camilia: No, I’m not. I’m from Costa Rica.

Rachel: Where is Costa Rica, Camilia?

Camilia: It’s in Central America. I’m from San Jose, the capital.

Rachel: What’s San Jose like?

Camilia: It’s very nice. I like it a lot.

Rachel: What are these?

Camilia: These are photos of the rain forest in my country.

The rain forest is beautiful and interesting. It’s fun, too!

Rachel: It looks fun! Thank you, Camilla. And how are you today, Cai?

Cai: I’m just fine, thank you.

Rachel: And where are you from?

Cai: I’m from China originally. And here are some pictures of my family.

He’s my brother. He’s a university student in China.

Rachel: How old is he?

Cai: He’s 22 years old.

Rachel: What’s he like?

Cai: Well, he’s very serious and very smart.

Rachel: Oh, and who are they?

Cai: They’re my parents. They’re in China with my brother.

Rachel: Fatima, Camilia, and Cai all speak English in school, but they speak different languages at home.

So, Fatima, your first language is Arabic?

Fatima: Yes, it is. I also speak French.

Rachel: OK, so you speak three languages: Arabic, French, and English.

Fatima: Yes. That’s right.

Rachel: Cai, what is your first language?

Cai: Chinese, and people from Hong Kong speak a kind of Chinese called Cantonese.

Rachel: And Camilia, what is your first language?

Camilia: Spanish.

Rachel: Thanks to all of you for speaking with me today. And now it’s time to say good¬bye.
How do you say good-bye in Arabic, Cantonese, and Spanish?

Fatima: Ma’a salama.

Cai: Joi Gin.

Camilia: Adios.

Rachel: This is Rachel Park from Newcomers High School. Good-bye, everyone!

 

اهل کجا هستید؟
فارسی:
عنوان:شما اهل کجا هستید؟

متن مکالمه:

دیوید:سلام، من دیوید گارزاهستم.عضوجدید باشگاه .

سلام، اسم من الیزابث سیلواست ، اما لطفا منو بث صدا کنین.

دیوید: بسیارخوب، اهل کجا هستید، بث؟

بث: برزیل. شما چطور؟

دیوید: من اهل مکزیکم.

بث: من مکزیک رو خیلی دوست دارم! اونجا واقعاً زیباست.

دیوید: متشکرم . برزیل هم همینطوره.

بث: اوه، خوب. سان هی اینجاست.

دیوید: سان هی چه کسیه؟

بث: اون همکلاسی منه. درکلاس ریاضی با هم هستیم.

دیوید:او اهل کجاست؟

بث:کره. بیا بریم و سلام کنیم. ببخشید، دوباره اسم فامیلیتون میگید؟ گارسیا؟

دیوید:درواقع، گارزاست.

بث: اون رو چطور هجی می کنید؟

دیوید: جی- ای- آر- زی- ای

 

انگلیسی:

Title: Where are you from?

Conversation text:

David: Hello, I’m David Garza. I’m a new club member.

Beth: Hi. My name is Elizabeth Silva, but please call me Beth.

David: OK. Where are you from, Beth?

Beth: Brazil. How about you?

David: I’m from Mexico.

Beth: Oh, I love Mexico! It’s really beautiful.

David: Thanks. So is Brazil!

Beth: Oh, Good. Sun Hee is here.

David: Who’s Sun Hee?

Beth: She’s my classmate. We’re in the same math class.

David: Where’s she from?

Beth: Korea. Let’s go and say hello. Sorry, what’s your last name again? Garcia?

David: Actually, it’s Garza.

Beth: How do you spell that?

David: G_A_ R_ Z_ A.

اون معرف هست

این محتوا تنها برای کاربران دارای اشتراک ویژه است. با تهیه اشتراک ویژه به همه محتواهای آموزشی سایت دسترسی خواهید داشت.

تهیه اشتراک ویژه

صحبت ساده در مورد خانواده خود

این محتوا تنها برای کاربران دارای اشتراک ویژه است. با تهیه اشتراک ویژه به همه محتواهای آموزشی سایت دسترسی خواهید داشت.

تهیه اشتراک ویژه