در این قسمت از مجموعه آموزش مکالمه انگلیسی، مواردی پایه ای از معرفی و مکالمه آشنایی افراد را برای تمرین آماده کردیم. این بخش به صورت صوتی آماده شده و شامل مکالمات مقدماتی و تمرینی هستند و بسیار تاثیرگذار در مکالمه معرفی و آشنایی که هر کدام سعی شده متفاوت قرار بگیرد و به عنوان تمرین صحبت باشد.

این قسمت شامل گفتگو کوتاه در رابطه با محل زندگی، شخص همکلاسی که می خواهد کتاب شخصی را بدهد و صحبت های عادی که گفته می شود، یک تمرین گفتگو ساده آشنایی و دو تمرین مفید برای صحبت هایی که در رابطه با محل زندگی پیش می آید وجود دارد.

صحبت های ابتدایی، آشنایی، معرفی و احوال پرسی جزو اولین مکالمه هایی است که باید بلد باشید و تا سطح متوسط و پیشرفته این گفتگو ممکن است پیش برود که آموزش آن را قرار می دهیم.

شما اهل سئول هستین؟

فارسی:

عنوان: شما اهل سئول هستین؟

متن مکالمه:

تیم : شما اهل کالیفرنیا اید، جسیکا؟

جسیکا : خُب، خانواده ام الآن تو کالیفرنیان اما دراصل ما کره‌ای هستیم.

تیم : اوه، مادر من کره ایه اهل سئول! شما اهل سئول هستین؟

جسیکا : نه، ما اهل سئول نیستیم. ما اهل دائجونیم.

تیم : پس زبان اول شما کره ایه؟

جسیکا :بله، کره ایه.

انگلیسی:

Title: Are you from Seoul?

Conversation text:

Tim : Are you from California, Jessica?

Jessica : Well, my family is in California now, but we’re from Korea originally.

Tim : Oh, my mother is Korean – from Seoul! Are you from Seoul?

Jessica : No, we’re not from Seoul. We’re from Daejeon.

Tim : So is your first language Korean?

Jessica : Yes, it is.

Spoiler title

فارسی:

عنوان: ایشون اونجا هستن.

متن مکالمه:

جنیفر: ببخشید، شما استیون کارسونی.

دیوید:نه، نیستم. ایشون اونجا هستن.

جنیفر:اوه، معذرت میخوام. استیون؟ این کتاب شماست؟

استیون:اوه، این کتاب ریاضی منه! ممنون. شما همکلاسی منی، درسته؟

جنیفر:بله، من جنیفر میلرم.

استیون: از ملاقاتت خوشحالم.

چطوری دیوید؟ این جنیفره ، تو کلاس ریاضی ماست.

دیوید: چطوری جنیفر.

جنیفر:چطوری دیوید. از ملاقاتت خوشحالم.

انگلیسی:

Title: He’s over there.

Conversation text:

Jennifer : Excuse me . Are you Steven Carson?

David : No , I’m not . He’s over there.

Jennifer : Oh,I’m sorry. Steven?This is your book.

Steven : Oh, it’s my math book!Thanks. You’re in my class , right?

Jennifer : Yes , I am . I’m Jennifer Miller.

Steven : It’s nice to meet you.

Hey ,David , this is Jennifer. She’s in our math class.

David : Hi , Jennifer.

Jennifer : Hi,David . Nice to meet you.

گفتگو ساده آشنایی

فارسی:

عنوان: من جنیفر میلرَم.

متن مکالمه:

مایکل : سلام ،اسم من مایکل اوتااِ.

جنیفِر: من جنیفر میلرَم.

مایکل: از دیدنت خوشوقتم، جنیفر.

جنیفِر: من هم از دیدنت خوشوقتم.

مایکل :ببخشید دوباره میگی اسم فامیلتون چی بود؟

جنیفِر: میلرم .

انگلیسی:

Title: I’m Jennifer Miller.

Conversation text:

Michael : Hi. My name is Michael Ota.

Jennifer : I’m Jennifer Miller.

Michael : It’s nice to meet you, Jennifer.

Jennifer : Nice to meet you, too.

Michael : I’m sorry. What’s your last name again?

Jennifer : It’s Miller.

کجا بزرگ شدی؟

این محتوا تنها برای کاربران دارای اشتراک ویژه است. با تهیه اشتراک ویژه به همه محتواهای آموزشی سایت دسترسی خواهید داشت.

تهیه اشتراک ویژه

کجا به دنیا آمدی

این محتوا تنها برای کاربران دارای اشتراک ویژه است. با تهیه اشتراک ویژه به همه محتواهای آموزشی سایت دسترسی خواهید داشت.

تهیه اشتراک ویژه