در این قسمت از مجموعه آموزش های معرفی و احوال پرسی از مکالمه زبان انگلیسی، میرسیم به چندین تمرین برای این بخش که مختلف بوده و شامل کلمات مهمی است که در مکالمه استفاده می شود.

این آموزش مکالمه انگلیسی، کوتاه است و جنبه اموزشی و تمرین دارد همچنین این قسمت به صورت فایل های صوتی همراه با ترجمه متن فارسی و انگلیسی می باشد. این آموزش ها شامل مکالمه با یک همسایه جدید که تازه آمدند و تمرین از سوالات و مکالمات مربوط به خانواده وجود دارد همچنین مکالمه دو همکلاسی و دو مورد هم معرفی مکان زندگی و سوالات مربوط به آن در سطح مبتدا داریم.

مکالمه با همسایه جدید

فارسی:

عنوان:من همسایه جدید شما هستم.

متن مکالمه:

جک: ببخشید، من همسایه جدید شما ، جک هستم، تازه به اینجا نقل مکان کردم.

دی: اوه، بله؟

جک: دنبال یک خواربار فروشی می گردم، این اطراف هست؟

دی: بله، چند تا تو خیابون پای هستن.

جک: اوه، خوبه ، واین نزدیکی ها لباسشویی سکه ای هست؟

دی: خوب، فکر می کنم یکی مقابل مرکز خرید باشه.

جک:متشکرم.

دی: راستی، یک آرایشگاه (مردانه) هم تو مرکز خریده .

جک: آرایشگاه(مردانه)؟

 

انگلیسی:

Title: I’m your new neighbor.

Conversation text:

Jack: Excuse me. I’m your new neighbor, Jack. I just move in.

Mrs. Day: Oh. Yes?

Jack: I’m looking for a grocery store. Are there any around here?

Mrs. Day: Yes, there are some on Pine Street.

Jack: Oh, good. And is there a laundromat near here?

Mrs. Day: well, I think there’s one across from the shopping center.

Jack: Thank you.

Mrs. Day: by the way, there’s a barber shop in the shopping center, too.

Jack: A barber shop?

 

Spoiler title

این محتوا تنها برای کاربران دارای اشتراک ویژه است. با تهیه اشتراک ویژه به همه محتواهای آموزشی سایت دسترسی خواهید داشت.

تهیه اشتراک ویژه

اهل کجا هستید؟

فارسی:

عنوان: پرسیدن درباره خانواده ها.

متن مکالمه:

ریتا: درباره برادر و خواهرت برام بگو، سو.

سو: خوب، خواهرم برای دولت کارمی کنه.

ریتا: اوه،‌اون چی کار می کنه؟

سو: مطمئن نیستم. اون الآن روی یه پروژه محرمانه کار می کنه.

ریتا:وای! وبرادرت چی کار می کنه؟

سو: اون عکاس طبیعت وحشه.

ریتا: چه خانواده جالبی! می تونم اونا رو ببینم؟

سو: اوه، نه ، خواهرم اینجا نیست، اون این ماه درایالات متحده کار نمی کنه.

ریتا:وبرادرت؟

سو:اون در حال سفرکردن تو آمازونه.

انگلیسی:

Title: asking about families.

Conversation text:

Rita: Tell me about your brother and sister, Sue.

Sue: Well, my sister works for the government.

Rita: Oh, what does she do?

Sue: I’m not sure. She’s working on a very secret project right now.

Rita: Wow! And what about your brother?

Sue: He’s a wildlife photographer.

Rita: What an interesting family! Can I meet them?

Sue: Uh, no. My sister’s away. She’s not working in the United States this month.

Rita: And your brother?

Sue: He’s traveling in the Amazon

مکالمه هم کلاسی ها

این محتوا تنها برای کاربران دارای اشتراک ویژه است. با تهیه اشتراک ویژه به همه محتواهای آموزشی سایت دسترسی خواهید داشت.

تهیه اشتراک ویژه

معرفی اولین دیدار و معرفی محل زندگی

این محتوا تنها برای کاربران دارای اشتراک ویژه است. با تهیه اشتراک ویژه به همه محتواهای آموزشی سایت دسترسی خواهید داشت.

تهیه اشتراک ویژه