قسمتی دیگر برای آموزش معرفی و احوال پرسی در زبان انگلیسی می باشد که با تمرین های مختلف شما را تقویت می کند. هم اکنون با این تمرین ها خود را تقویت کنید.

این بخش به صورت صوتی می باشد و از منبع های مختلف جمعاوری شده است هم اکنون می توانید این موارد را گوش کنید و ترجمه فارسی و متن انگلیسی آن را مشاهده کنید تا بیشتر با این نوع مکالمات آشنا شوید. یادتون نره حتما قسمت های بعدی هم مشاهده کنید تا در حد پیشرفته بتوانید مکالمه زبان انگلیسی خود را در این رابطه قوی کنید.

احوال پرسی ساده

فارسی:

عنوان: حالت چطوره؟

متن مکالمه:

آ: سلام لن. حالت چطوره؟

ب: خوبم مرسی. تو چطور؟

آ: خوبم.

انگلیسی:

Title:How are you?

conversation text:

A: Hi, Len. How are you?

B: Fine, thanks. And you?

A: I’m fine.

مارتین هستم

فارسی:

عنوان: سلام. من مارتین هستم.

متن مکالمه:

آ: سلام. من مارتین هستم.

ب: سلام مارتین. من بِن هستم.

آ: از آشنایی باهات خوشبختم بِن.

ب: من هم از آشنایی باهات خوشبختم.

انگلیسی:

Title:Hi. I’m Martin.

conversation text:

A: Hi. I’m Martin.

B: Hi, Martin. I’m Ben.

A: Nice to meet you, Ben.

B: Nice to meet you, too.

 

فردا میبینمت

فارسی:

عنوان: سلام. من مارتین هستم.

متن مکالمه:

عنوان: فردا میبینمت

متن مکالمه:

آ: خداحافظ شارلت.

ب: خداحافظ امیلی.

آ: فردا میبینمت.

ب: باشه. میبینمت

انگلیسی:

Title: See you tomorrow.

Conversation text:

A: Good-bye, Charlotte.

B: Good-bye, Emily.

A: See you tomorrow.

B: OK. See you!

 

معمار هستم

این محتوا تنها برای کاربران دارای اشتراک ویژه است. با تهیه اشتراک ویژه به همه محتواهای آموزشی سایت دسترسی خواهید داشت.

تهیه اشتراک ویژه

شما مری هستید؟

این محتوا تنها برای کاربران دارای اشتراک ویژه است. با تهیه اشتراک ویژه به همه محتواهای آموزشی سایت دسترسی خواهید داشت.

تهیه اشتراک ویژه