موضوع معرفی خود یکی از موارد پایه ای است که در این قسمت در سطح بسیار ساده و مبتدی به آن می پردازیم. آموزش معرفی در زبان انگلیسی بسیار ساده است که با تکرار می توانید به راحتی به آن برسید.

در این قسمت پنج معرفی ساده که در هر کدام یک نکته کوچکی وجود دارد را باهم بررسی خواهیم کرد و سعی کنید به جملات با دقت توجه کنید و معنی کلمات را یاد بگیرید.

معرفی ساده خود به دیگران
در حال بارگذاری ویدئو آموزشی...

فارسی:

چرا خودتو معرفی نمی کنی؟
با سلام ، دانشگاهیان جوان. اسم من هست…
مارتین
بله درسته

انگلیسی:

Why don’t you introduce yourself?
Greetings, young academicians. My name is…
Mertin.
Yes, that’s right.

هجی کردن اسم
در حال بارگذاری ویدئو آموزشی...

فارسی:

تو می دونید اسمت رو هجی کنی ، نه؟
تی – اچ- ای..
چی؟ داری اشتباه میگی
اچ توی اسم من نیست
اون داره نام قانونی تو هجی میکنه
تئودور

 

انگلیسی:

You do know how to spell your name, don’t you?
T-H-E…
What? You wrong.
Ain’t no \”H\” in my name.
She’s spelling your legal name.
Theodore.

 

معرفی اعضاء خانواده
در حال بارگذاری ویدئو آموزشی...

فارسی:

عنوان: اون کیه؟

متن مکالمه:

آ: اون کیه؟

ب: اون پدرم هستش.

آ: و اونها کی هستن؟

ب: اونا خواهرام هستن. میندی و جن.

انگلیسی:

Title: Who’s that?

Conversation text:

A: Who’s that?

B: That’s my father.

A: And who are they?

B: They’re my sisters, Mindy and Jen.

 

گفتن املاء یک اسم

این محتوا تنها برای کاربران دارای اشتراک ویژه است. با تهیه اشتراک ویژه به همه محتواهای آموزشی سایت دسترسی خواهید داشت.

تهیه اشتراک ویژه

خودتو معرفی کن

این محتوا تنها برای کاربران دارای اشتراک ویژه است. با تهیه اشتراک ویژه به همه محتواهای آموزشی سایت دسترسی خواهید داشت.

تهیه اشتراک ویژه