هر روز تمرین کنید. برای خود برنامه ریزی کنید و روزانه دو ساعت از زمانتان را به آموزش زبان انگلیسی اختصاص دهید. این برنامه را ادامه دهید تا تبدیل به عادت برای شما شود.

در این آموزش مکالمه زبان انگلیسی از کلماتی در سطح متوسط استفاده شده است و شما می توانید به راحتی استفاده کنید و مطلب را درک کنید. همچنین شما می توانید مکالمه انگلیسی را با فایل های صوتی و تصویری که در هر قسمت گذاشته شده است تمرین کنید.

اگر همین طور با این مکالمه ها تمرین کنید می توانید به راحتی زبان انگلیسی سطح متوسط را در چندین ماه یاد بگیرید.

Joker Part 2
در حال بارگذاری ویدئو آموزشی...

فارسی:

الان ت جدی؟ این طور نیست؟ تو به ما داری میگی که اون سه تا مرد جوون رو
توی مترو کشتی..مممممم
و چرا ما باید تورو باور کنیم
شما هیچی برای از دست دادن ندارید اره
اونا دیگه نمیتونن بهم آسیب برسونن زندگی من جز طنز و کمدی چیزی نیست
من بهت این فرصتو میدم که فکر کنی
کشتن اون آدما خنده داره؟
اره و از تظاهر کردن اینکه نیست، خسته شدم.
طنز یه چیز درونیه مری
چیزی که بقیه میگن، دولت میگه
میدونید که شما تصمیم میگیرید چی خوب باشه چی بد

انگلیسی:

you’re serious aren’t you you’re telling
us you killed those three young men on
the subway mm-hmm and why should we
believe you
you got nothing left to lose yeah they
can’t hurt me anymore my life is nothing
but a comedy
I’ll let me get this straight you think
that killing those guys is funny I do
and I’m tired of pretending it’s not
comedy is subjective Marie in that what
they say all of you the system that
knows so much you decide what’s right or wrong

Friends - Part 2
در حال بارگذاری ویدئو آموزشی...

فارسی:

سلام، گردونه ی شانس
این یارو خیلی احمقه. این کانت راشموره.
میدونی، تو باید به این نمایش بیای
خیلی خب. گوش بده، من یه سه تابلطی رنجر برای امشب دارم.
چی داری میگی؟ میگم، من اونجام.
خوبه، اوه،راس هم میخواد بیاد؟
نه. جانیس. جانیس؟
میدونی فقط احساس خوبی به راس ندارم. میدونی که؟
ما همیشه با هم میریم.
میدونی که ما مثل ورزشکارای هاکی هستیم.
میدونی که من اهل ریسک کردنم.
اما تو، تو با جانیس مشکل داری؟
نه!
اره!

انگلیسی:

Hey! – \”Wheel Of Fortune.\”
This guy is so stupid. It’s Count Rushmore.
You know, you should really go on this show.
Alright, listen, I got three tickets to the Rangers tonight.
– What do you say? – I say, \”I am there!\”
Cool, oh, is Ross going too?
– No. Janice. – Janice?
‘Cause I just, I feel bad for Ross, you know?
We-we always go together.
We’re like the three hockey-teers, you know.
You know, I may be way out on a limb here
but do you, do you have a problem with Janice?
No!
Yes.

Friends - Part 3

این محتوا تنها برای کاربران دارای اشتراک ویژه است. با تهیه اشتراک ویژه به همه محتواهای آموزشی سایت دسترسی خواهید داشت.

تهیه اشتراک ویژه

Devious Maids

این محتوا تنها برای کاربران دارای اشتراک ویژه است. با تهیه اشتراک ویژه به همه محتواهای آموزشی سایت دسترسی خواهید داشت.

تهیه اشتراک ویژه

The Office Part 4

این محتوا تنها برای کاربران دارای اشتراک ویژه است. با تهیه اشتراک ویژه به همه محتواهای آموزشی سایت دسترسی خواهید داشت.

تهیه اشتراک ویژه