یک دفترچه برای کلمات جدیدی که یاد می گیرید تهیه کنید و هر کلمه ای را که یاد می گیرید در آن یادداشت کنید و سعی کنید برای آن ها جمله بسازید. بعد از مدتی دایره لغات شما افزایش می یابد.

شما می توانید با تکرار زیاد این مکالمه ها به تسلط کاملی از سطح متوسط برسید و همچنین شما می توانید با استفاده از فایل های صوتی و تصویری هر یک از قسمت ها راحت تر مکالمه ها را درک کنید.

در این آموزش مکالمه زبان انگلیسی می توانید با استفاده از روش های بروز یادگیری زبان انگلیسی همراه باشید و سریع تر به هدفت خودتان برسید  . شما می توانید مکالمه انگلیسی در این موضوع هست را انتخاب کنید و هر یک از کلیپ ها را ببینید یا فایل های صوتی را گوش دهید.

Black-ish
در حال بارگذاری ویدئو آموزشی...

فارسی:

من فکر میکردم صدای منو میشنوی که دارم میخندم،
اما نفهمیدی چون داشتی با صدای بلند گریه می کردی.
تو مرگته؟
تو دیدی که چقد تو این خونه نگرانی به وجود آوردی؟
میدونی چیه؟ من میخوام ادبت کنم.
واو. پسر پسر. اره
تو که نمیخوای این بچه رو قبل از رفتن به مدرسه کتک بزنی.
تو ماشین گریه می کنی، روی همه صندلی های چرمی اشک می ریزی؟
به نکته خوبی اشاره کردی پاپ.
میدونی چیه پسر؟
وقتی برگردم خونه می خوام پشتتو شلاق بزنم.
حالا باید تمام روز بهش فکر کنی، به چیزی که وقتی برسم خونه چجوری پشت تو رو شلاق می زنم.
خیلی خب. بریم.

انگلیسی:

I thought you could hear me giggling,
but you didn’t because you were crying so loud.
What the hell is wrong with you?
You see how much worry you caused in this house?
You know what? I’m about to whup your ass.
Whoa, son, son. – Yeah.
You don’t want to whup a child just before he goes to school.
Crying in the car,tears all over the leather seats?
Good point, Pops.
You know what, son?
When I get home, I’m gonna whip your behind.
Now you have to think about that all day,about how when I get home, I’m gonna whip your behind.
Okay, let’s go.

Troy
در حال بارگذاری ویدئو آموزشی...

فارسی:

پادشاهی رو تصور کن که نبردهای خودش را انجام میدهد.
این یه دیدگاه نخواهد بود.
از بین همه جنگ سالاران که خدایان دوست دارند ، من از او متنفر ترم.
پادشاه من، ما به او نیاز داریم.
برای الان.
کس دیگه ای نبود؟
کس دیگه ای نبود؟
سرباز، تو کی هستی؟
آکیلز. پسر پلوس.
آکیلز؟
این اسمو یادمه.
حاکم تسالی که این عصای سلطنتی را به عهده گرفت.
بده به پادشاهت.
اون پاشاه من نیست.

انگلیسی:

Imagine a king who fights his own battles. Wouldn’t that be a sight.
Of alI the warlords loved by the gods, I hate him the most.
We need him, my king.
For now.
Is there no one else?
Is there no one else?
Who are you, soldier?
Achilles. Son of Peleus.
Achilles?
I’ll remember the name.
The ruler of Thessaly carries this scepter.
Give it to your king.
He’s not my king.

Bruce Almighty

این محتوا تنها برای کاربران دارای اشتراک ویژه است. با تهیه اشتراک ویژه به همه محتواهای آموزشی سایت دسترسی خواهید داشت.

تهیه اشتراک ویژه

The Big Bang Theory

این محتوا تنها برای کاربران دارای اشتراک ویژه است. با تهیه اشتراک ویژه به همه محتواهای آموزشی سایت دسترسی خواهید داشت.

تهیه اشتراک ویژه

Garden State

این محتوا تنها برای کاربران دارای اشتراک ویژه است. با تهیه اشتراک ویژه به همه محتواهای آموزشی سایت دسترسی خواهید داشت.

تهیه اشتراک ویژه