زمان‌های خالی خود، به ویژه زمان‌هایی که در رفت‌و‌آمد هستید را آموزش مکالمه زبان انگلیسی ما سازنده‌تر کنید. شما می توانید در مسیر یا سوار اتوبوس به فایل های صوتی و تصویری مکالمه ها گوش دهید و یاد بگیرید.

شما می توانید با این فایل های صوتی ومتن ها مکالمه انگلیسی خود را بهتر کنید و بعد از مدتی تمرین و تکرار به تسلط ککافی در سطح متوسط برسید.

در آموزش انگلیسی سعی کنید بسیار با حوصله عمل کنیم و چندین بار این مکالمه انگلیسی را گوش دهیم تا کامل متوجه بشیم و بعد به سراغ  قسمت بعدی برویم

از آدم هایی خوشم میاد که
در حال بارگذاری ویدئو آموزشی...

فارسی:

کریس: درحال حاضر برای مهمونی تاریخی درنظر گرفتی؟

کیم: حقیقتاً نه.کسی رو می شناسی که بتونم با اون برم؟

کریس: هوم، از چه تیپ آدم هایی خوشت میاد؟

کیم:اوه، از آدم هایی خوشم میاد که خیلی جدی نیستن وشوخ طبع‌ هستن، می دونی… یه نفر مثل تو.

کریس: باشه، دیگه چی؟

کیم: کسی رو می پسندم که وجه اشتراکی با هاش داشته باشم.کسی که راحت با اون صحبت کنم.

کریس: فکر کنم دقیقاً آدم مورد علاقه ات رو بشناسم. باب برانسون اونو می شناسی ؟

کیم: نه فکر نمی کنم.

کریس: باشه، از اون میخوام برای نوشیدن قهوه پیش ما بیاد، وتو می تونی نظرت رو به من بگی.

انگلیسی:

Chris: Do you have a date for the party yet?

Kim: Actually, I don’t … Do you know anyone I could go with?

Chris: Hmm. What kind of guys do you like?

Kim: Oh, I like guys who aren’t too serious and who have a good sense of humor. You know someone like you.

Chris: OK. Uh, what else?

Kim: Well, I’d prefer someone I have something in common with – who I can talk to easily.

Chris: I think I know just the guy for you. Bob Branson. Do you know him?

Kim: No I don’t think so.

Chris: OK, I’ll ask him to meet us for coffee, and you can tell me what you think.

این جدیدترین باشگاه در نوع خودشه
در حال بارگذاری ویدئو آموزشی...

فارسی:

مایومی: باشگاه مورد علاقه ات کدومه ، بن؟

بن: باشگاه سوول، اونا موسیقی محشری دارن وهرگز شلوغ هم نمیشه، بنابراین وارد شدن به اون آسونه.

مایومی: جالبه، همیشه یه صف طولانی بیرونِ باشگاه مورد علاقه من هست، من اونو برای اینکه همیشه شلوغه، دوست دارم.

بن: چرا فکر می کنی اینقدر معروفه؟

مایومی: خب،‌همین چند ماه پیش کارش رو شروع کرد، همه وسایل مارک جدید ومدرنن، و افراد اهل مد زیادی به اونجا میرن، اسمش کازابلانکاست.

بن: اوه، درسته ! این جدیدترین باشگاه در نوع خودشه، شنیدم افراد به این دلیل اونجا میرن که دیده بشن.

مایومی: دقیقاً! می خوای یه شب بریم اونجا؟

بن: فکر می کردم هرگز منو دعوت نکنی !

انگلیسی:

Mayumi: What’s your favorite club, Ben?

Ben: The Soul Club. They have fabulous music, and it’s never crowded, so it’s easy to get in.

Mayumi: That’s funny. There’s always a long wait outside my favorite club. I like it because it’s always packed.

Ben: Why do you think it’s so popular?

Mayumi: Well, it just opened a few months ago, everything is brand new and modern, and lots of fashionable people go there. It’s called The Casablanca.

Ben: Oh, right! It’s the newest \”in\” place. I hear the reason people go there is just to be seen.

Mayumi: Exactly! Do you want to go some night?

Ben: I thought you’d never ask!

من اینجا در بوستون هستم

این محتوا تنها برای کاربران دارای اشتراک ویژه است. با تهیه اشتراک ویژه به همه محتواهای آموزشی سایت دسترسی خواهید داشت.

تهیه اشتراک ویژه

میتونم یه سوال سیاسی بپرسم؟

این محتوا تنها برای کاربران دارای اشتراک ویژه است. با تهیه اشتراک ویژه به همه محتواهای آموزشی سایت دسترسی خواهید داشت.

تهیه اشتراک ویژه

ترجیح میدی چیکار کنی؟

این محتوا تنها برای کاربران دارای اشتراک ویژه است. با تهیه اشتراک ویژه به همه محتواهای آموزشی سایت دسترسی خواهید داشت.

تهیه اشتراک ویژه