سطح A1 نوشتنمهارت ها

به روز رسانی وضعیت من

آنچه در این مطلب میخوانید

در بخش نوشتن این درس، یاد خواهید گرفت که چطور به صورت نوشتاری وضعیت خود را شرح دهید و در مورد آن بنویسید.

تمرین

B- Look at the picture. Write T (true) or F (false).

D  Look at the pictures and the example. Write yes / no questions in the
present continuous. Then answer the questions.

E  Number the lines of the conversation in the correct order.

__ Hi, Sam. It’s Jane. Do you have a minute?

__ OK, no problem. Talk to you later.

__ OK. Bye.

__ Oh, sorry. This isn’t a good time. I’m making lunch. Can I call you back?

پاسخنامه

B
1- F
2- T
3- F
4- F
5- T
6- T

D
1- Are Pedro and Anna creating a website?
2- No, they’re studying (French).
3- Is Lee cleaning his house?
4- No, he’s tutoring a student. / No, he’s tutoring a girl.
5- Is Mary playing soccer?
6- No, she’s learning to drive. / No, she’s driving a car.

E- 1 3 4 2

کاربرگ

آموزش خواندن A1 درس نه زبان انگلیسی
پیشنهاد ما:  علائم زودیاک

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *