سطح A1 نوشتنمهارت ها

توانایی های من

آنچه در این مطلب میخوانید

My Abilities
I can play sports. I can play basketball and tennis very well.
My favorite sport is soccer, but I can’t play it very well.
I can’t play golf at all!

توانایی های من
من می توانم ورزش کنم. من می توانم بسکتبال و تنیس را خیلی خوب بازی کنم.
ورزش مورد علاقه من فوتبال است، اما نمی توانم آن را خوب بازی کنم.
من اصلا نمیتونم گلف بازی کنم!

تمرین

D – Complete the sentences with can or can’t and the correct words from the box.

E- Check the two choices that can complete each conversation.

پاسخنامه

D
1- can
2- speak
3- can
4- fix
5- can’t
6- dance
7- can
8- sing

E
1- a; c
2- b; c

کاربرگ

آموزش خواندن A1 درس شش زبان انگلیسی
پیشنهاد ما:  روندهای زیست محیطی

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *