سطح B2 نوشتنمهارت ها

درباره یک روز خاطره انگیز

آنچه در این مطلب میخوانید

به یک روز خاطره انگیز فکر کنید، چه چیزی آن را خاطره انگیز کرد؟ در مورد آن یک پاراگراف بنویسید.

تمرین

C- Complete the sentences with the correct words from the box.

D- Complete the paragraphs with the words in parentheses. Use the correct simple past or past perfect form of the verbs.

E- Complete the third conditional sentences with the correct forms of the verbs in parentheses. Use contractions where possible.

پاسخنامه

C
1- mind
2- trouble
3- effort
4- rid
5- nerves

D
1- went
2- ’d / had forgotten
3- took
4- got
5- had already started / had started already
6- saw
7- hadn’t / had not talked
8- hadn’t / had not changed

E
1- hadn’t disagreed
2- would have gotten
3- would have told
4- had mispronounced
5- would have been
6- hadn’t misjudged
7- had listened
8- wouldn’t have made

کاربرگ

پیشنهاد ما:  فرصت های خارج از کشور

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *