سطح A2 گوش دادنمهارت ها

درس 12: زمان برای تغییر

آنچه در این مطلب میخوانید

ایجاد تغییرات در زندگی یک فرآیند مهم و اساسی است که می‌تواند به بهبود و بهتر شدن شرایط فردی و شخصیتی کمک کند. درس 12 به شما آموزش می دهد چطور در مورد این تغییرات صحبت کنید و با دیگران ارتباط برقرار کنید.

Joe: Hey, Emily. Long time no see.
Emily: Oh, hi, Joe. How are you doing?
Joe: Fine. Well, actually, I didn’t pass my driving test again. That’s three times now.
Emily: ‎That’s too bad.
Joe: ‎Yeah, I wanted to drive to the beach this weekend. So, what’s new with you?
Emily: Well, I’m playing guitar in a band. I’m really enjoying it.
Joe: That’s wonderful! What kind of music?
Emily: Rock. We have a show next week. Do you want to come? I’ll email you the information.
Joe: Thanks. I’ll be there!

جو: هی امیلی. کم پیدایید.
امیلی: اوه، سلام جو. حال شما چطور است؟
جو: خوبه خب، در واقع، من دوباره در آزمون رانندگی ام قبول نشدم. الان سه بار.
امیلی: خیلی بد است.
جو: آره، من می خواستم این آخر هفته به ساحل بروم. خوب، چه خبر با شما؟
امیلی: خب، من در یک گروه گیتار میزنم. من واقعا دارم ازش لذت میبرم.
جو: این فوق العاده است! چه نوع موسیقی؟
امیلی: راک. هفته آینده نمایش داریم. آیا می خواهید بیایید؟ من اطلاعات را برای شما ایمیل می کنم.
جو: ممنون من آنجا خواهم بود!

Tim: Hey, Craig. How are you doing?
Craig: Oh, hi, Tim. I’m fine. What’s new with you?
Tim: Well, I’m graduating from college this summer.
Craig: That’s wonderful! What do you think you’ll do in September?
Tim: I think I’ll go traveling with some friends.
Craig: ‎That sounds fun, but it won’t be cheap.
Tim: ‎Yeah, so I may get a job this summer to pay for the trip.

تیم: هی، کریگ. حال شما چطور است؟
کریگ: اوه، سلام، تیم. من خوبم. چه خبر جدیدی داری؟
تیم: خوب، من تابستان امسال از دانشگاه فارغ التحصیل می شوم.
کریگ: این فوق العاده است! فکر می کنید در ماه سپتامبر چه خواهید کرد؟
تیم: فکر می کنم با چند دوست به مسافرت بروم.
کریگ: جالب به نظر می رسد، اما ارزان نخواهد بود.
تیم: بله، پس ممکن است تابستان امسال شغلی برای پرداخت هزینه سفر پیدا کنم.

تمرین

A- Listen to the interview with Suzanne. Circle the correct answer to complete each sentence.
1- Suzanne won a contest for her picture of a beach / her parents / a hotel.
2- Her prize was a trip to Mexico / a camera / money.
3- She’s planning to buy a new camera / give books to a library / go to Mexico in the spring.
4- In the future, she’d like to work for a library / a newspaper / a school.

پیشنهاد ما:  یک کارت پستال

پاسخنامه

A
1- a beach
2- money
3- buy a new camera
4- a newspaper

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *