گوش دادن سطح A1مهارت ها

درس 6: کار و بازی

آنچه در این مطلب میخوانید

به بخش مهم گوش دادن خوش آمدید! در این بخش، میتونید با گوش دادن به ویس ها، مهارت گوش دادن خود را در زبان انگلیسی بهبود بخشید. مکالمه های این درس مربوط به کار یا سرگرمی و بازی است.

Ed: Good morning, Ace Accountants.
Ashley: Hello. Can I speak to Laura Reed?
Ed: Who is this, please?
Ashley: ‎It’s Ashley Tillman.
Ed: Just a minute, please…. Oh, I’m sorry. Ms. Reed is in a meeting.
Ashley: ‎All right. Thank you.

اد: صبح بخیر، حسابداران آس.
اشلی: سلام. آیا می توانم با لورا رید صحبت کنم؟
اد: این کیه لطفا؟
اشلی: این اشلی تیلمن است.
اد: فقط یک دقیقه، لطفا… اوه، متاسفم. خانم رید در جلسه است.
اشلی: خیلی خب. متشکرم.

A: Good morning, Ace Accountants.
B: Hello. Can I speak to Gabriela Garcia?

A: Who is this, please?

الف: صبح بخیر حسابداران آس.
ب: سلام. آیا می توانم با گابریلا گارسیا صحبت کنم؟
الف: این کیه لطفا؟

Host: Welcome to Top Talent. What’s your name, please?
Pamela: Hello. My name is Pamela Wells.
Host: Tell us, can you sing, Pamela?
Pamela: No, I can’t sing at all.
Host: Well, can you play an instrument? the guitar? the piano?
Pamela: No, I can’t.
Host: You can’t sing, and you can’t play an instrument. What can you do, Pamela?
Pamela: ‎I can dance!
Host: Great! Let’s see.

میزبان: به Top Talent خوش آمدید. اسم شما چیه لطفا؟
پاملا: سلام. نام من پاملا ولز است.
مجری: به ما بگو، می‌توانی آواز بخوانی، پاملا؟
پاملا: نه، من اصلا نمی توانم آواز بخوانم.
مجری: خوب، آیا می توانی ساز بزنی؟ گیتار؟ پیانو؟
پاملا: نه، نمی توانم.
مجری: نه می توانی آواز بخوانی و نه می توانی ساز بزنی. چه کاری می توانی انجام دهی، پاملا؟
پاملا: من میتونم برقصم!
میزبان: عالی! اجازه بدید ببینم.

تمرین

A- Listen to the phone conversation between Albert and Sue. Circle the correct answer to complete each sentence.
1- Mr. Sanchez is with Sue / the accountants / Albert.
2- Barbara is a receptionist / an accountant / an electrician.
3- The receptionist always works for Albert / Mr. Sanchez / Sue.
4- Albert is with an accountant / an electrician / a receptionist.
5- Brad is in his office / on the phone / in Sue’s office.

پاسخنامه

A
1- the accountants
2- a receptionist
3- Mr. Sanchez
4- an electrician
5- in his office

آموزش گوش دادن A1 درس شش زبان انگلیسی
پیشنهاد ما:  کانادا در طول فصول

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *