گرامر

قیدهای yet, still در زبان انگلیسی

آنچه در این مطلب میخوانید

کلمه ی Still به معنی «هنوز» است، برای رویدادی که هنوز در جریان است و تمام نشده:

It’s 10 o’clock and Joe is still sleeping.

ساعت 10 است و جو هنوز خواب است.

When I went to bed, Chris was still working.

وقتی من به رختواب رفتم، کریس هنوز داشت کار می کرد.

[su_note note_color=”#046cde” text_color=”#ffffff” radius=”10″]کلمه ی yet یعنی «تا الان». کاربرد آن عمدتا در جمله های منفی یعنی جمله های دارای not است[/su_note]

It’s 10 o, clock and Joe isn’t here yet.

ساعت 10 است و جو هنوز اینجا نیست.

I have not found it yet.

هنوز آن را پیدا نکرده ام.

در فارسی در جمله های مثبت معمولا ترجمه نمی شود ولی منظور این است که الان که داریم صحبت می کنیم آیا کار انجام شده یا نه:

Are we there yet?

رسیدیم به آنجا؟

Have you met your new neighbours yet?

همسایه های جدیدتان را ملاقات کرده اید؟

تفاوت دو کلمه ی yet و still را که هر دو در فارسی «هنوز» ترجمه می شوند ببینید:

Mike lost his job six months ago and is still unemployed.

مایک شش ماه قبل کارش را از دست داد و هنوز بیکار است چون بیکاریِ جو هنوز در جریان است از still استفاده شد).

Mike lost his job six months ago and has not found another job yet.

مایک شش ماه قبل کارش را از دست داد و هنوز (با تا الان) کار دیگری پیدا نکرده.

مثال ها:

The reporter was still talking.

گزارشگر هنوز داشت حرف می زد.

Nobody had arrived yet to Work.

هنوز هیچ کس به سر کار نرسیده بود.

But Fame’s car was still there.

ولی ماشین فیم هنوز آنجا بود.

I’m still in favour of it.

من هنوز طرفدار آن هستن.

پیشنهاد ما:  درس 4: second conditional, past modals for hypothetical situations

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *