هر روز تمرین کنید. برای خود برنامه ریزی کنید و روزانه دو ساعت از زمانتان را به یادگیری زبان انگلیسی اختصاص دهید. این برنامه را ادامه دهید تا تبدیل به عادت برای شما شود.

قسمت های آموزش زبان انگلیسی بدر این مطلب هستند که بسیار جذاب است و شما می توانید به خوبی آن ها را یاد بگیرید. و با استفاده از متن ها انگلیسی و فارسی بهتر موضوع مطالب مکالمه انگلیسی را درک کنید.

فایل های صوتی و تصویری که در این قسمت های آموزش قرار می گیرند به شما کمک می کند که بهتر یاد بگیرید و شما می توانید با روش های خوب ، زبان های انگلیسی را یاد بگیرید و بعد از مدتی به صورت روان انگلیسی صحبت کنید.

The Secret Life of the American Teenager
در حال بارگذاری ویدئو آموزشی...

فارسی:

اون ربنامه داره که بچه رو نگه داره؟
امیدوارم، اما فکر میکنم میخواد به فرزند خوندگی قوبل کنه.
خیلی خوبه. این طور فکر نمیکنی؟
نمیدونم. نمیدونم فرزند خوندگی چطوریه.
ریکی، من معذرت میخوام.
اشکالی نداره.
ببین، فکر میکنی بشه من آخر امشب بیام و باهم صحبت کنیم؟
من واقعا نیاز دارم در مورد این قضیه با کسی حرف بزنم، کسی که از لحاط احساسی درگیر نیست، میدونی که؟
نمی دونم.

انگلیسی:

Is she planning on keeping the baby?
I hope so, but I think she’s leaning toward adoption.
That’s good. Don’t you think?
I don’t know. I don’t know what it’s like to be adopted.
Ricky, I’m sorry.
That’s ok.
Look, you think I can come over tonight and talk to ya?
I really need someone to talk to about this,someone who’s not so emotionally involved, you know?
I don’t know.

The Godfather
در حال بارگذاری ویدئو آموزشی...

فارسی:

من موئی رو میشناسم، میدونم که لج باز بود. بلند حرف میزد، چیزای احمقانه می گفت.
پس حالا که مرده، ولش کن.
و من اینو به خودم میگم که، این شغلیه که ما انتخاب کردیم.
من نمیپرسم
که کی دستور داده، چون هیچ ربطی به کار نداره.
اون دو میلیون توی کیفت، من میرم که یه چرتی بزنم.

انگلیسی:

I knew Moe, I knew he was headstrong. Talking loud, saying stupid things.
So when he turned up dead, I let it go.
And I said to myself, This is the business we’ve chosen.
I didn’t ask
who gave the order, because it had nothing to do with business.
That two million in a bag in your room, I’m going in to take a nap.

Pretty Little Liars

این محتوا تنها برای کاربران دارای اشتراک ویژه است. با تهیه اشتراک ویژه به همه محتواهای آموزشی سایت دسترسی خواهید داشت.

تهیه اشتراک ویژه

Beautiful Boy Part 7

این محتوا تنها برای کاربران دارای اشتراک ویژه است. با تهیه اشتراک ویژه به همه محتواهای آموزشی سایت دسترسی خواهید داشت.

تهیه اشتراک ویژه

Jem And The Holograms

این محتوا تنها برای کاربران دارای اشتراک ویژه است. با تهیه اشتراک ویژه به همه محتواهای آموزشی سایت دسترسی خواهید داشت.

تهیه اشتراک ویژه