در این قسمت بیشتر به مطالب احتماعی و علمی می پردازیم و شما که علاقه به این مطالب علمی دارید می توانید به خوبی هم از موضوع استفاده کنید و هم به تقویت مکالمه انگلیسی خودتون بپردازید

این آموزش زبان انگلیسی یک سخنرانی هست که در سطح بین المللی برگزار شده و بسیار خوب است همراه با گوش دادن با مکالمه معنی آن را بفهمید و آن را تکرار کنید تا تلفط کلمات و جملات را بخوبی درک کنید.

امیدوارم مکالمه های خوب و قابل فهمی برای شما باشه.

چگونه استرس بر مغز تأثیر می گذارد - قسمت ۱
در حال بارگذاری ویدئو آموزشی...
آیا بی قرار می خوابی ،
احساس تحریک پذیری یابدخلقی
چیزهای کوچک رو فراموش می کنی ،
و احساس غرق شدن و منزوی شدن؟
نگران نباش ما همه آنجا بوده ایم.
شما احتمالاً فقط استرس زده اید
استرس همیشه چیز بدی نیست.
می تواند برای پشت سر گذاشتن انرژی و تمرکز اضافی مفید باشد ،
مانند وقتی که شما یک ورزش رقابتی بازی می کنید ،
یا مجبورید در ملاء عام صحبت کنید
اما وقتی مداوم باشد ،
نوعی که اکثر ما هر روز با آن روبرو هستیم ،
در واقع شروع به تغییر مغز شما می کند.
استرس مزمن،
مانند کار زیاد بودن یا بحث در خانه بودن ،
می تواند بر اندازه مغز تأثیر بگذارد ،
ساختار آن ،
و چگونه کار می کند ،
درست به سطح ژنهای شما
استرس با چیزی به نام محور آدرنال هیپوتالاموس هیپوفیز ، شروع می شود
یک سری تعامل
بین غدد درون ریز مغز و مزاج است ،
که واکنش بدن شما به استرس را کنترل می کند.
وقتی مغز شما وضعیت استرس زا را تشخیص می دهد ،
محور HPA شما فوراً فعال می شود
و هورمونی به نام کورتیزول را آزاد می کند ، که بدن شما را برای انجام سریع آن ترشح می کند.
اما مقادیر بالای کورتیزول در طولانی مدت وجود دارد
مغزتان را خراب می کند.

انگلیسی:

Are you sleeping restlessly,
feeling irritable or moody,
forgetting little things,
and feeling overwhelmed and isolated?
Don’t worry. We’ve all been there.
You’re probably just stressed out.
Stress isn’t always a bad thing.
It can be handy for a burst of extra energy and focus,
like when you’re playing a competitive sport,
or have to speak in public.
But when its continuous,
the kind most of us face day in and day out,
it actually begins to change your brain.
Chronic stress,
like being overworked or having arguments at home,
can affect brain size,
its structure,
and how it functions,
right down to the level of your genes.
Stress begins with something called
the hypothalamus pituitary adrenal axis,
a series of interactions
between endocrine glands in the brain and on the kidney,
which controls your body’s reaction to stress.
When your brain detects a stressful situation,
your HPA axis is instantly activated
and releases a hormone called cortisol, which primes your body for instant action.
But high levels of cortisol over long periods of time
wreak havoc on your brain.

زندگی خود را تغییر دهید
در حال بارگذاری ویدئو آموزشی...

فارسی:

من فهمیدم که هیچ چیز در زنگی با ارزش تر از خطر و ریسک کردن نیست.
هیچ چیزی. نلسون گفته هیچ شور و شوقی در کارهای کوچک و زندگی کمتر وجود ندارد
من مطمئن هستم که خاطرات شما در مدرسه و پذریش در دانشگاه، انتخاب رشته کردن و تصمیم گرفتن در مورد اینکه چه کاری را انجام دهید
من مطمئن هستم که اطرافیان به شما گفته اند که اطمینان داشته باشید که راهی برای برگشت دارید
عزیزم مطمئن باشراهی برای برگشت داری
اما من هرگز اینو نفهمیدم
اگه برگردم عقب
من نمیخوام برگردم عقب
من میخوام به سمت جلو حرکت کنم
حداقل با این روش می فهمم که چه چیزی را می خواهم
بدون مصر بودن به هیچ جا نخواهید رسید
پس نسبت به آنچه که احساس شور و شوق دارید انجام دهید

انگلیسی:

 

I found that nothing in life is
worthwhile unless you take risks
nothing Nelson said there is no
passion to be found playing small and
settling for a life that’s less than the
one you’re capable of living now I’m
sure in your experiences in school and
applying to college and picking your
major and deciding what you want to do
with life I’m sure people that told you
to make sure you have something to fall
back on make sure you’ve got something
to fall back on honey but I never
understood that concept having something
to fall back on if I’m going to fall I
don’t want to fall back on anything I
want to fall forward I figure at least
this way I’ll see what I’m going to hit
without consistency you’ll never finish
so do what you feel passionate about

Ways To Have A Better Conversation - Part 1

این محتوا تنها برای کاربران دارای اشتراک ویژه است. با تهیه اشتراک ویژه به همه محتواهای آموزشی سایت دسترسی خواهید داشت.

تهیه اشتراک ویژه

Ways To Have A Better Conversation - Part 2

این محتوا تنها برای کاربران دارای اشتراک ویژه است. با تهیه اشتراک ویژه به همه محتواهای آموزشی سایت دسترسی خواهید داشت.

تهیه اشتراک ویژه

تفاوت عشق سالم و ناسالم - قسمت ۱

این محتوا تنها برای کاربران دارای اشتراک ویژه است. با تهیه اشتراک ویژه به همه محتواهای آموزشی سایت دسترسی خواهید داشت.

تهیه اشتراک ویژه