یکی از  از این آموزش ها با عنوان “خیلی از اینجا دوره؟” است که توریستی با یک خانم مکالمه می کند و توریست آدرس یک خیابان را می پرسد و خانم هم توریست را راهنمایی می کند. این آموزش بسیار کاربردی هست و ممکن است برای شما نیز اتفاق بیفتد و مثلا یک توریست از شما آدرس یک جا را بپرسد و شما جواب بدهید.

در این آموزش زبان انگلیسی به موضوعات روزمره پرداخته شده و شما می توانید متن های انگلیسی و فارسی هر قسمت را بخوانید و فایل های صوتی و تصویری را گوش دهید تا بهتر یاد بگیرید.

این مطلب بسیار جذاب و ساده هستند و با چندبار مرور بر روی این متن ها و گوش دادن به فایل های صوتی می توانید یاد بگیرید.

خیلی هوا سرده
در حال بارگذاری ویدئو آموزشی...
فارسی:

پت: اوه، نه!

جولی: چی شده؟

پت:داره برف میاد، و خیلی هوا سرده!

جولی:دستکشاتو پوشیدی؟

پت:نه، اونا تو خونن.

جولی:خب، کتت رو پوشیدی.

پت: اما کتم گرم نیست. پوتینامم پام نکردم!

جولی: خیلی خب، بیا تاکسی بگیریم.

پت:ممنون، جولی.

انگلیسی:

Pat : Oh,no!

Julie : What’s the matter?

Pat : It’s snowing , and it’s very cold!

Julie : Are you wearing your gloves?

Pat : No, they’re at home.

Julie : Well, you’re wearing your coat.

Pat : But my coat isn’t warm . And I’m not wearing boots!

Julie : OK. Let’s take a taxi.

Pat : Thanks, Julie.

کلیدهای ماشینم کو؟
در حال بارگذاری ویدئو آموزشی...

فارسی:

کیت:اوه، نه! کلیدهای ماشینم کو؟

جو:آروم باش، کیت. تویِ کیف پولت نیست؟

کیت: نه، نیست. گم شدن.

جو: شرط می بندم روی میز تو رستورانه.

گارسون:ببخشید. اینها کلیدهای شماست؟

کیت:بله، مال منه، متشکرم.

جو: حواستون باشه؟ اشکالی نداره.

گارسون:اینم کیفتونه؟

کیت: هوم. نه، نیست. جو،کیفت کجاست؟

جو: تو جیبمه …. یک دقیقه صبر کن! این کیف پولم!

انگلیسی:

Kate : Oh, no! Where are my car keys?

Joe : Relax ,Kate . Are they in your purse?

Kate : No ,they’re not. They’re gone!

Joe : I bet they’re on the table in the restaurant. ?

Waiter : Excuse me. Are these your keys?

Kate : Yes, they are . Thank you!

Joe : See?No problem

Waiter : And is this your wallet?

Kate : Humm. No. it’s not . Where is your wallet, Joe?

Joe : in my pocket …. Wait a minute !That is my wallet!

من درس نخوندم!

این محتوا تنها برای کاربران دارای اشتراک ویژه است. با تهیه اشتراک ویژه به همه محتواهای آموزشی سایت دسترسی خواهید داشت.

تهیه اشتراک ویژه

خیلی از اینجا دوره؟

این محتوا تنها برای کاربران دارای اشتراک ویژه است. با تهیه اشتراک ویژه به همه محتواهای آموزشی سایت دسترسی خواهید داشت.

تهیه اشتراک ویژه

می تونید به من کمک کنید؟

این محتوا تنها برای کاربران دارای اشتراک ویژه است. با تهیه اشتراک ویژه به همه محتواهای آموزشی سایت دسترسی خواهید داشت.

تهیه اشتراک ویژه