در این آموزش زبان انگلیسی درباره موضوعات عمومی و خرید در فروشگاه بیشتر هست و یکی از این آموزش ها با عنوان “از این پلیور سبزش رو هم دارین؟” هست که یک نفر با فروشنده مکالمه می کند. در این مکالمه به کلمه پرسشی Do you have اشاره شده که می توانید به خوبی با کاربرد این کلمه پرسشی آشنا شوید.

شما می توانید با تکرار و تمرین بر روی این مکالمه ها و گوش دادن به فایل های صوتی مکالمه انگلیسی را یاد بگیرید.

آموزش مکالمه زبان انگلیسی که در این قسمت وجود دارد در سطح مقدماتی هست و اگر سطح شما بالاتر هست بهتر است از آموزش های سطح متوسط و پیشرفته استفاده کنید.

چطور به دانشگاه میرید؟
در حال بارگذاری ویدئو آموزشی...
فارسی:

آ: چطور به دانشگاه میرید؟

ب: با مترو. شما چطور؟

آ: من؟ پیاده میرم.

انگلیسی:

A: How do you go to school?

B: By subway. What about you?

A: Me? I walk.

فکر میکنم خیلی خوبه
در حال بارگذاری ویدئو آموزشی...

فارسی:

آ: نظرت راجع به این کاپشن چیه؟

ب: فکر میکنم خیلی خوبه. تو چطور؟

آ: خب، خوب هستش، ولی یکم تنگه.

ب: بیا بازم بگردیم.

انگلیسی:

A: What do you think of this jacket?

B: I think it’s nice. What about you?

A: Well, it’s nice, but it’s a little tight.

B: Let’s keep looking.

از این پلیور سبزش رو هم دارین؟

این محتوا تنها برای کاربران دارای اشتراک ویژه است. با تهیه اشتراک ویژه به همه محتواهای آموزشی سایت دسترسی خواهید داشت.

تهیه اشتراک ویژه

قیمت این قالی چقدره؟

این محتوا تنها برای کاربران دارای اشتراک ویژه است. با تهیه اشتراک ویژه به همه محتواهای آموزشی سایت دسترسی خواهید داشت.

تهیه اشتراک ویژه

از ون کوور تماس میگیرم

این محتوا تنها برای کاربران دارای اشتراک ویژه است. با تهیه اشتراک ویژه به همه محتواهای آموزشی سایت دسترسی خواهید داشت.

تهیه اشتراک ویژه