سطح B1 نوشتنمهارت ها

نامه مورد علاقه

آنچه در این مطلب میخوانید

اگهی های شغلی و نامه ی زیر را بخوانید. به نظر شما ترزا به چه شغلی علاقه مند است؟

تمرین

B- Complete the paragraph with the correct words from the box.

D- Complete the sentences with the correct phrases from the box.

E- Complete the conversations with the words in parentheses. Use the future with will or the future continuous form of the verbs.

پاسخنامه

B
1- apply
2- proofread
3- provide
4- research
5- accept
6- send

D
1- be financially independent
2- work as a journalist
3- have a big wedding
4- live in the countryside
5- study abroad
6- do volunteer work

E
1- will you be doing
2- I won’t be working
3- will your life be
4- I’ll have
5- will you be living
6- I’ll be traveling

کاربرگ

پیشنهاد ما:  برقراری ارتباط

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *