گرامر

کاربرد beats me در زبان انگلیسی

beats me

نمی دانم

A: Why did he do such a stupid thing?

B: It beats me.

آ: چرا چنین کار احمقانه ای کرد؟

ب: نمی دانم.

Beats me why he wants such a big car.

نمی دانم چرا چنین ماشین بزرگی می خواهد.

Beats me what he does.

نمی دانم چه کار می کند.

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *