گرامر

کاربرد Have something done در زبان انگلیسی

آنچه در این مطلب میخوانید

Have something done

وقتی می خواهیم کاری را توسط کس دیگری انجام دهیم از این ترکیب استفاده می شود.

The roof of Lisa ‘s house was damaged in a storm. So she called a builder, and yesterday a man came and repaired it.

Lisa had the roof repaired yesterday.

سقف خانه ی لیزا در یک طوفان آسیب دید. بنابراین او به یک تعمیرکار زنگ زد و دیروز مردی آمد و آن را مرمت کرد.

دیروز لیزا داد سقف را درست کنند (یعنی لیزا خودش سقف را درست نکرد، بلکه ترتیبی داد شخص دیگری آن را تعمیر کند).

برای ساخت این ساختار از یکی از اشکال فعل have بعلاوه ی اسم مفعول استفاده می شود.

اسم مفعول + have + something

I had my hair cut.

دادم موهایم را کوتاه کرد.

Lisa repaired the roof.

Lisa had the roof repaired.

لیزا سقف را مرمت کرد.

لیزا داد سقف را مرمت کردند.

Gary had his nose broken in a fight.

بینی گری در یک دعوا شکست (ترجمه ی دقیقتر: گری در یک دعوا بینی اش را به شکستن داد).

This plane has a radar built into it.

داخل این هواپیما یک رادار کار گذاشته شده است.

get something done

ترتیب کاری را دادن

When did you get your hair cut?

کی دادی موهایت را کوتاه کنند؟

Have somebody do something

اینکه کاری را توسط کسی انجام دهی

Liza had a repairman repair her roof.

الیزا داد یک تعمیرکار سقف خانه اش را مرمت کند.

 

پیشنهاد ما:  کاربرد و معنی who, that, which در زبان انگلیسی

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *