گرامر

کلمات سوالی در زبان انگلیسی

سوال های Wh

برای این قسمت باید با افعال کمکی و شکل های یک فعل و همچنین زمان های ساده و گذشته آشنا باشید.

کلمه های زیر کلمه های-Wh نامیده می شوند:

Where = کجا

Who = چه کسی

Whom = چه کسی

when = چه موقع

Which = کدام

Whose = مال چه کسی

What = چه

What. . . for = برای چه

Why = چرا

How = چطور

How much = چه مقدار

How many = چه تعداد

به سوالاتی که با این کلمه ها شروع شوند سوالات Wh گفته می شود. مثلا:

Where do you live?

کجا زندگی میکنی؟

What do you study?

چه درسی می خوانی؟

 

شکل کلی سوالات اینطور است:

Wh- + {do , does} + {شکل ساده فعل} + {نهاد}

برای حال دساده از does برای سوم شخص مفرد( She,He,lt ) استفاده می شود. برای بقیه از do. به جای do/does ممکن است از دیگر افعال کمکی و حتی افعال to be استفاده شود:

What is your name?

اسم تو چیست؟

Why do you like her?

چرا از او خوشت می آید؟

Whose car is that?

آن ماشین مال کیست؟

Where do you want to eat dinner?

کجا می خواهی شام بخوریم؟

How much money do you have?

چقدر پول داری؟

How many books do you have?

چند تا کتاب داری؟

 

برای زمان گذشته از did به جای do / does استفاده کنید:

Where did you live?

کجا زندگی می کردی؟

Why did you like her?

چرا از او خوشت می آمد؟

 

دیگر افعال کمکی:

Where can we buy a coat?

کجا می توانیم یک پالتو بخریم؟

When should we meet?

کی باید همدیگر را ملاقات کنیم؟

What will you do there?

آنجا چه کار خواهی کرد؟

 

حالا سعی کنید برای جمله های زیر سوال Wh بسازید (پایین تر جوابها آمده):

* I left my house at 10:00 (WHEN…)

من خانه ام را ساعت 10 ترک کردم (left حالت گذشته leave است).

*I had a jam for breakfast (WHAT…)

برای صبحانه مبا خوردم (had حالت گذشته have به معنی خوردن)

*I can buy a coat at downtown (WHERE…)

می توانم مرکز شهر یک پالتو بخرم.

* John opened the door (WHO…)

جان در را باز کرد.

 

توجه: برای گذشته باید از did و شکل سادہ افعال استفاده کنید.

 

جواب ها:

when did you leave your house?

کی خانه ات را ترک کردی؟

What did you have for breakfast?

برای صبحانه چه خوردی؟

Where can I buy a coat?

کجا میتوانم یک پالتو بخرم؟

پیشنهاد ما:  کاربرد و معنی So am I در زبان انگلیسی

 

اگر لغت wh فاعل جمله باشد نیازی به استفاده از فعل کمکی نیست:

Who opened the door?

چه کسی در را باز کرد؟

Who wrote this?

کی این را نوشت؟

 

یک نکته کوتاه در مورد ترکیب این کلمه های Wh و حروف اضافه:

What … for

برای چه؟

Who … With

با چه کسی؟

Who will you go with?

با چه کسی خواهی رفت؟

What did you buy that for?

آن را برای چه خریدی؟

 

شکل کلی مانند قبل است فقط حرف اضافه به انتها اضافه شده است.

 

حالا این جمله ی فارسی را به انگلیسی تبدیل کنید:

* با کی به مهمانی رفتی؟ (مهمانی: party)

جواب:

Who did you go to the party with?

با کی به مهمانی رفتی؟

مثال های بیشتر:

The play was interesting. (How was the play?)

نمایش جالب بود.

They go to the movies every Saturday. (Where do they go every Saturday?)

آنها هر شنبه به سینما می روند.

John sent a letter. (What did he send?)

جان یک نامه فرستاد.

He can speak Chinese. (What can he speak?)

او می تواند چینی صحبت کند.

مثال ها:

Oh, no. How did that happen?

وای، نه. چطور این اتفاق افتاد.

When did it start?

کِی شروع شد؟

How did they move them?

آنها چطور آنها را حرکت دادند؟

No problem. How can I help?

خواهش می کنم. چه کار می توانم بکنم؟

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *