سطح B2 نوشتنمهارت ها

یک عمل مهربانانه

آنچه در این مطلب میخوانید

همه ما در زندگی کارهای مهربانانه انجام دادیم یا میخواهیم که انجام دهیم! شما چه خاطره ای از این موضوع دارید؟ در مورد آن بنویسید.

تمرین

B- When does Martin say these things? Match the sentences and situations.

C- Complete the sentences with the correct words from the box

پاسخنامه

B
1- e
2- d
3- b
4- c
5- a

C
1- asked for
2- turned down
3- made
4- accepted
5- reached

کاربرگ

پیشنهاد ما:  یک مکالمه کتبی

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *