سطح B2 نوشتنمهارت ها

یک عمل مهربانانه

آنچه در این مطلب میخوانید

همه ما در زندگی کارهای مهربانانه انجام دادیم یا میخواهیم که انجام دهیم! شما چه خاطره ای از این موضوع دارید؟ در مورد آن بنویسید.

تمرین

B- When does Martin say these things? Match the sentences and situations.

C- Complete the sentences with the correct words from the box

پاسخنامه

B
1- e
2- d
3- b
4- c
5- a

C
1- asked for
2- turned down
3- made
4- accepted
5- reached

کاربرگ

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *