سطح B2 نوشتنمهارت ها

یک مکالمه کتبی

آنچه در این مطلب میخوانید

بنظر شما بهترین راه برقراری ارتباط با مردم چیست؟ نوشته زیر را بخوانید و مانند نمونه یک پاراگراف از ایده هایتان بنویسید.

تمرین

B- Complete the poster with the correct words from the box.

C- Complete the sentences with the correct words from the box.

F- Complete the conversation with the correct phrases from the box.

پاسخنامه

B
1- tips
2- flash cards
3- notebook
4- native speakers
5- subtitles
6- video clips

C
1- call
2- answer
3- turn
4- leave
5- check
6- respond

F
1- I’m interested in
2- how about
3- I’m looking
4- you might want to

پیشنهاد ما:  یک تور پیاده روی

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *