سطح B2 لغت

 • لغت انگلیسی در اخبار

  برای دسته بندی و سازماندهی بهتر اخبار، آن را در بخش مختلفی دسته بندی کرده اند. در ادامه نام این…

 • لغت نکات زبانی

  این درس از واژگان با موضوع نکات یادگیری زبان به شما کمک میکند بتوانید کار هایی که باید برای بهبود…

 • لغت انگلیسی آماده سازی غذا

  با یادگیری واژگان مرتبط به مزه ها، بافت ها و روش های پخت و پز شما می توانید راحتتر در…

 • لغت انگلیسی رفتار مودبانه و بی ادبانه

  لغت های زیر را بخوانید، کدام یک رفتاری مودبانه و کدام رفتاری بی ادبانه است؟ ورود به درس قبلی ورود…

 • لغات انگلیسی صفت مرکب

  صفت های زیر رابخوانید، کدام یک برا مکان ها و کدام برای اشخاص به کار گرفته می شود؟ ورود به…

 • لغت خصوصیات شخصیت سطح b1

  ویژگی های شخصیتی شامل مجموعه خصوصیاتی است که باعث تمایز ما از دیگران می شود. لغات زیر را بخوانید و…

 • لغت توصیف مثبت و منفی

  در این بخش واژگان مهمی در مورد اختراعات یاد خواهید گرفت. یادگیری این صفت های مثبت و منفی و نحوه…

 • لغت پیشوندها

  پیشوندها در زبان انگلیسی، عناصر مهمی هستند که به کلمات اصلی اضافه می‌شوند و معانی جدیدی را به آنها می‌بخشند.…

 • لغت پسوندها

  در زبان انگلیسی به حروف یا مجموعه حروفی که به انتهای کلمات اضافه می شوند تا معنی، نوع، یا ترکیب…