متون انگلیسی

 • Bad Boy

  متن Bad Boy

  متن انگلیسی Bad Boy متن فارسی پسر بد دبورا از دست پسرش عصبانی بود. پسرش به او گوش نمی داد.…

 • متن Cancer

  متن Cancer

  متن انگلیسی Cancer متن فارسی سرطان پوئولا سرطان دارد. او شش ماه دیگر برای زنده ماندن فرصت دارد. پزشکان نمی…

 • متن News Every Day

  متن News Every Day

  متن انگلیسی News Every Day متن فارسی اخبار هر روزه جکی عاشق اخبار است. او از رادیو به اخبار گوش…

 • متن Money in the Bank

  متن انگلیسی Money in the Bank متن فارسی پول در بانک رَندی به بانک رفت. او به پول درون بانکش…

 • متن Preparing food

  متن انگلیسی آماده کردن غذا متن فارسی آماده کردن غذا جک گرسنه بود. او به آشپزخانه رفت. او تعدادی تخم…

 • Good Teacher

  متن Good Teacher

  متن انگلیسی Good Teacher متن فارسی معلم خوب جِف نشست. او سر کلاس بود. او در مدرسه بود. او در…

 • متن کوتاه House

  متن House

  متن انگلیسی خانه متن فارسی خانه آقا و خانم اسمیث یک دختر و یک پسر دارند. پسر جان نام دارد.…

 • متن انگلیسی my day

  متن my day

  متن انگلیسی روز من متن فارسی روز من اول از خواب بیدار می شوم. بعد لباس می پوشم. تا مدرسه…