گرامر

افعال کنشی و غیرکنشی در زبان انگلیسی

آنچه در این مطلب میخوانید

افعال کنشی و غیرکنشی

Action and non-action verbs

افعال انگلیسی به طور کلی به دو دسته کنشی و غیرکنشی تقسیم می شود.

1. افعال کنشی یا action

این افعال همانطور که از اسم آنها مشخص است یک کار فیزیکی را نشان می دهند. برای مثال:

be = بودن

talk = حرف زدن

Walk = قدم زدن

drive = رانندگی کردن

crawl = خزیدن

jump = پریدن

kick = لگد زدن

follow = دنبال کردن

shout = فریاد زدن

listen = گوش دادن

eat = خوردن

look = نگاه کردن

ویژگی مهم این دسته افعال این است که در زمان های استمراری مثل حال استمراری قابل استفاده هستند:

She is driving.

او دارد رانندگی می کند.

The bird is flying.

پرنده در حال پرواز است.

They’re eating dinner.

آنها دارند شام می خورند.

They were swimming in the lake.

داشتند در دریاچه شنا می کردند.

The cat was walking on the wall.

گربه داشتن روی دیوار راه می رفت.

2. افعال غیرکنشی یا non – action

این دسته از افعال برای اشاره به احساس، وضعیت، نظر و مالکیت استفاده می شود و شامل عمل فیزیکی نیست:

think = فکر کردن

prefer = ترجیح دادن

like = دوست داشتن

love = خیلی دوست داشتن

Want = خواستن

need = نیاز داشتن

appear = به نظر رسیدن

seem = به نظر رسیدن

possess = مالک چیزی بودن

believe = اعتقاد داشتن

Own = مالک چیزی بودن

look = به نظر رسیدن

برخلاف افعال کنشی از این دسته افعال عموما در زمان های استمراری استفاده نمی شود.

جمله زیر نادرست است:

She is preferring to take the bus to work.

جمله درست زمانی مانند حال ساده است:

She prefers to take the bus to work.

ترجیح می دهد با اتوبوس سر کار برود.

نکته 1

اینکه برخی افعال غیرکنشی ممکن است دارای معنی دوم کنشی باشند. هنگام استفاده از این معنی دوم می شود از زمان استمراری برای آنها استفاده کرد:

be

بودن (غیرکنشی)

be funny

شوخی کردن (کنشی)

have

داشتن (غیرکنشی)

have

خوردن (کنشی)

look

به نظر رسیدن (غیرکنشی)

look

نگاه کردن (کنشی)

 

برای مثال:

He is being funny. (= joking)

دارد شوخی می کند.

We are having dinner. (= eating)

داریم شام می خوریم.

She is having a baby. (= giving birth)

دارد بچه به دنیا می آورد.

He is having fun. (= enjoying)

دارد به او خوش می گذرد.

I am thinking of buying a new car. (= planning, deciding)

دارم به اینکه یک ماشین جدید بخرم فکر می کنم.

They are seeing a movie. (= watching)

دارند یک فیلم می بینند.

پیشنهاد ما:  سوال های تاکیدی (tag question) در زبان انگلیسی

نکته 2

برخی افعال غیرکنشی بدون اینکه معنی کنشی داشته باشند ممکن است برای تاکید به صورت استمراری هم استفاده شوند:

She has wanted a new dress for ages.

She has been wanting a new dress for ages.

خیلی وقت است یک لباس جدید می خواسته.

I love Netflix.

I’m loving Netflix.

من عاشق (سرویس ارائه فیلم) نتفلیکس هستم.

 

در دو نمونه بالا هر دو جمله درست است ولی نمونه دوم (با فعل استمراری) تاکید بیشتری را می رساند.

مورد اول یعنی شخص واقعا مدت زیادی است که می خواسته یک لباس بخرد.

مورد دوم یعنی واقعا شخص عاشق نتفلیکس است.

32
ایجاد شده در توسط admin

آزمون افعال کنشی و غیرکنشی

1 / 8

Beth ...... 12 years old.

2 / 8

He ...... English at school right now.

3 / 8

He ...... English very much.

4 / 8

He finally ...... a new car.

5 / 8

They ...... lunch when we arrived.

6 / 8

Right now they ...... to choose a pet.

7 / 8

فعل look دو معنی نگاه کردن (کنشی) و به نظر رسیدن (غير کنشی) را دارد:

She ...... out of the window now.

8 / 8

فعل look دو معنی نگاه کردن (کنشی) و به نظر رسیدن (غير کنشی) را دارد:

She ...... pretty.

امتیاز شما

میانگین امتیازها 78%

0%

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *