گرامر

افعل کمکی can, could در زبان انگلیسی

can, could

فعل کمکی به معنای «توانستن»

[su_note note_color=”#046cde” text_color=”#ffffff” radius=”10″]فعل can حالت ساده و could گذشته ی آن است. ولی استفاده از could برای زمان حال کاملا عادی است مخصوصا برای درخواست های مودبانه.[/su_note]

1. برای بیان «توانایی»

برای زمان حال از can و گذشته از could استفاده کنید. برای حالت های منفی not به آخر آن اضافه می شود و معمولا مخفف می شود:

can, cannot = can’t

could, could not = couldn’t

Birds can fly.

پرنده ها می توانند پرواز کنند.

100 years ago men couldn’t fly.

100 سال قبل انسانها نمی توانستند پرواز کنند.

I could ride a horse when I was younger but now I can’t.

وقتی کوچکتر بودم می توانستم اسب سواری کنم ولی الان نمی توانم.

Elephants can’t (=cannot) fly.

فیل ها نمی توانند پرواز کنند.

I can speak two languages.

من می توانم به دو زبان صحبت کنم.

 

برای سوالی کردن این افعال کمکی به اول جمله می آید:

Can you speak two languages?

تو می توانی دو زبان را صحبت کنی؟

Could you ride a horse when you were younger?

کوچکتر بودی می توانستی اسب سواری کنی؟

 

2. برای بیان امکان رخداد چیزی

It can get cold there at night so take a jacket.

شب هوا می تواند (= ممکن است) سرد شود بنابراین پلیورت را بردار.

I know you can win the competition.

می دانم می توانی (=امکان دارد) مسابقه را ببری.

I knew you could win the competition.

می دانستم می توانی مسابقه را ببری.

 

نکته: هیچ وقت برای بیان امکان در زمان آینده از can استفاده نمی شود. در عوض از may یا might استفاده می شود.

It may rain.

ممکن است باران ببارد.

 

جمله ی غلط:

It can rain.

3. برای پیشنهاد کمک دادن به دیگران

از can استفاده می شود:

I Can I help you?

می توانم کمکتان کنم؟

I can take you there if you like.

اگر دوست دارید من می توانم شما را به آنجا برسانم.

Can I carry your bags for you?

می توانم کیفهایتان را برایتان حمل کنم؟

 

4. پیشنهاد دادن

معمولا از could استفاده می شود:

We could go to the movies if you like.

اگر دوست داری می توانیم به سینما برویم.

 

5. برای اجازه گرفتن برای انجام کاری

برای این مورد could خیلی پرکاربردتر و مودبانه تر است از can:

پیشنهاد ما:  درس 4: present perfect vs simple past

Could I use your bathroom?

می توانم از دستشویی استفاده کنم؟

Could you pass me the salt please?

می توانی نمک را به من بدهی لطفا (مثلا سر میز غذاخوری)؟

Can I sit in that chair please?

می توانم روی آن صندلی بنشینم، لطفا؟

 

 

[su_note note_color=”#046cde” text_color=”#ffffff” radius=”10″]پس به طور خلاصه: از can , could به معنی توانستن استفاده می شود به ترتیببرای حال و گذشته. برای درخواست ها و اجازه گرفتن از can و could استفاده می شود. برای اجازه گرفتن Could خیلی مودبانه تر است. از could برای پیشنهاد دادن (مثلا رفتن به سینما) استفاده می شود.[/su_note]

 

 

کاربرد خاص تر:

از could به همراه ماضی نقلی برای بیان رویدادی که می توانست در گذشته رخ بدهد:

It could have rained, but it didn’t.

ممکن بود باران ببارد، ولی نبارید.

Why did you do that? You could have broken your leg.

چرا آن کار را کردی؟ ممکن بود پایت را بشکنی.

She could have married anyone she wanted to.

می توانست با هرکسی که می خواست ازدواج کند.

 

 

در جمله های شرطی هم از could استفاده می شود.

 

کاربرد دیگری سراغ دارید؟ داخل نظرها بیان کنید تا اضافه کنیم.

 

مثال ها:

Can you spell that, please?

می شود آن را هجی کنید، لطفا؟

Yes. I can sing very well.

بله. میتوانم خیلی خوب آواز بخوانم.

No problem. How can I help?

خواهش می کنم. چه کار می توانم بکنم؟

Could you fill in this card?

می شود این کارت را پر کنید؟

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *