گرامر

زمان آینده کامل در زبان انگلیسی

آنچه در این مطلب میخوانید

زمان آینده کامل

{اسم مفعول فعل} + will have

این ساختار زمانی نشان دهنده کاری است که انتظار می رود در آینده انجام و تمام شده باشد. این زمان دقیقا معادلی در فارسی ندارد.

By the time you arrive, we will have finished the meal.

تا زمانی که تو برگردی، ما شام را تمام کرده ایم (یعنی وقتی تو برگردی انتظار می رود شام تمام شده باشد).

You will have perfected your English by the time you come back from the U.S.

وقتی از ایالت متحده برگردی انگلیسی آن را کامل کرده ای. (انتظار می رود انگلیسی را کامل یاد گرفته باشی).

I will not have finished this test by 3 o’clock.

ساعت 3 این تست را تمام نکرده خواهم بود (یعنی انتظار ندارم تا ساعت سه تمام کرده باشم).

I will have graduated from university by this time next year.

سال دیگر این موقع از دانشگاه فارغ التحصیل شده ام.

 

اگر نمی دانید اسم مفعول چیست اینجا کلیک کنید.

مثال ها:

And on top of that, millions of lives will have been saved.

و علاوه بر این، میلیون ها جان نجات داده شده خواهد بود.

‘It is dark. We are late,’ he said. ‘Dracula will have left the house. While he is away, we will destroy his resting places.’

او گفت «تاریک شده. دیر کردیم. دراکولا خانه را ترک کرده. تا دور از اینجاست، ما محل های استراحتش را نابود می کنیم.»

Before 2050, a United Nations report predicts that China will have been surpassed by India as the world’s most populous country.

یک گزارش سازمان ملل پیشبینی می کند که قبل از 2050 جمعیت هند از چین جلو زده و پرجمعیت ترین کشور دنیا شود.

پیشنهاد ما:  مالکیت در زبان انگلیسی

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *