گرامر

سوالات غیرمستقیم در زبان انگلیسی

آنچه در این مطلب میخوانید

سوالات غیرمستقیم

برای فهمیدن این بخش باید روی زمانهای افعال و افعال کمکی تسلط داشته باشید. بهتر است ابتدا قسمت سوالات Wh را هم ببینید.

اول این دو جمله را ببینید:

Where is the post office?

اداره پست کجاست؟

Could you tell me where the post office is?

می توانید به من بگویید اداره پست کجاست؟

 

جمله اول سوالی مستقیم و دومی غیرمستقیم است. به طور خاص به موقعیت where و is توجه کنید که جابجا شد.

 

سوال مستقیم

ساختار جملات سوالی مستقیم سرراست است:

Where is she?

او کجاست؟

When are you leaving here?

کی داری از اینجا می روی؟

Are you sick?

مریضی؟

 

اول در صورت نیاز از Where ، when و مانند آن استفاده می شود.

بعد با توجه به زمان جمله فعل کمکی می آید (مثل will برای آینده یا did برای گذشته) بعد ادامه جمله که معمولا شامل فاعل و بقیه می شود:

Did you have a good time?

به تو خوش گذشت؟

Will you help me?

به من کمک خواهی کرد؟

Is it raining?

دارد باران می بارد؟

 

سوال غیرمستقیم

سوال غیرمستقیم مودبانه تر است. بنابراین در مکالمات خیلی کاربردی تر است.

در سوال غیر مستقیم موقعیت فعل کمکی نسبت به where ، when و فاعل جمله تغییر می کند.

به تغییر موقعیت is نسبت به where در دو جمله زیر توجه کنید:

Where is the nearest station?

نزدیکترین ایستگاه کجاست؟

Do you know where the nearest station is?

می دانید نزدیکترین ایستگاه قطار کجاست؟

 

جمله زیر غلط است:

Do you know where is the nearest station?

سوالات غیرمستقیم عمدتا با این ترکیب ها آغاز می شود:

Can/Could you tell me…

می توانید به من بگویید…

Do you know…

می دانید…

Tam/was wondering….

دارم فکر می کنم آیا… داشتم فکر می کردم آیا…

 

چند نمونه را ببینید:

Where did he go?

کجا رفت؟

Do you know where he went?

می دانی او کجا رفت؟

What’s your new boss like?

رئیس جدیدت چطور آدمی است؟

I am wondering what your new boss is like?

داشتم فکر می کردم رئیس جدیدت چطور آدمی است؟

 

نکته: در سوالات غیرمستقیم از If به معنی «آیا» استفاده می شود.

Is he American?

او آمریکایی است؟

Do you know if he’s American?

می دانی آیا او آمریکایی است؟

Is it going to rain later?

بعدا قرار است باران ببارد؟

Can you tell me if it’s going to rain later?

پیشنهاد ما:  درس 8: Quantifiers , first conditional

می توانی به من بگویی آیا بعدا قرار است باران ببارد؟

Could I borrow your car?

می توانم ماشینت را امانت بگیرم؟

I was wondering if I could borrow your car?

داشتم فکر می کردم آیا می شود ماشینت را امانت بگیرم؟

[su_table responsive=”yes” fixed=”yes”]

Indirect questions Direct questions
?Do you know what he is doing ?What is he doing
?Could you tell me where I can si ?where I can sit
.I was wondering where you are from ?where you are from
?Do you know what this is ?What is this
?Could you tell me if you like flying ?Do you like flying
?Can I ask you what your name is ?What’s your name

[/su_table]

قاعده کلی تبدیل سوال مستقیم به غیرمستقیم

اول ترکیب ابتدایی دلخواه را اضافه کنید. مانند:

Could you tell me…

بعد سوال مستقیم را خبری و غیرسوالی کنید. یعنی فعل های کمکی مانند do و did را حذف کنید و زمان فعل را در صورت نیاز تغییر دهید:

Where do you live?

Could you tell me where you live?

مثلا اگر فعل کمکی جمله did باشد بعد از حذف فعل اصلی گذشته می شود:

Where did you live?

Could you tell where you lived?

به عنوان تمرین سوال های مستقیم زیر را به غیرمستقیم تبدیل کنید.

Where does she play tennis?

What is this?

When is the party?

Where has she been?

Is he coming to the party?

جواب ها:

Do you know where she plays tennis?

Can you tell me what this is?

Can you tell me where the party is?

Do you know where she has been?

Tam wondering if he is coming to the party.

(قسمت ابتدایی سوال غیرمستقیم سلیقه ای است و قابل جایگزینی)

 

مثال ها:

Could you tell me how much it costs?

می توانید به من بگویید هزینه ی این چقدر می شود؟

Can you tell me the time, please?

می شود لطف کنید به من بگویید ساعت چند است؟

Could you tell me what time it is?

می توانید به من بگویید ساعت چند است؟

Can you tell me how to get there?

میتوانید به من بگویید چطور به آنجا برسم؟

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *