گرامر

سوال های تاکیدی (tag question) در زبان انگلیسی

آنچه در این مطلب میخوانید

سوال های تاکیدی یا tag question

اول یک مثال ببینید:

It was a good film, wasn’t it?

فیلم خوبی بود، نه؟

برای تاکید گاهی در انتهای جمله ممکن است از tag question استفاده شود. در این حالت فعل سوال تاکیدی عکس فعل اصلی جمله و همان زمان (گذشته، حال و آینده) است. مثال های زیر را ببینید:

She is a good girl, isn’t she?

او دختر خوبی است، نه؟

دقت کنید که فعل اصلی جمله is است و در قسمت سوال تاکیدی منفی و تبدیل به isn’t شده است. همچنین ضمیر استفاده شده بعد از آن (در اینجا she) متناظر با فاعل جمله اصلی است.

He went to the party last night, didn’t he?

او دیشب به مهمانی رفت، نه؟

در مثال بالا چون زمان فعل جمله یعنی Went گذشته است در قسمت سوال تاکیدی هم از حالت گذشته did به جای do استفاده شده است.

You haven’t seen Liza today, have you?

No, I haven’t.

امروز لیزا را ندیدی، دیدی؟

نه ندیدم.

You weren’t sleeping, were you?

خواب که نبودی، بودی؟

They won’t (=will not) be late, will they?

آنها که دیر نمی کنند، می کنند؟

You should do that, shouldn’t you?

باید این کار را می کردی، نه؟

 

در انگیسی محاوره ای برای اول شخص مفرد (I) به جای  am I not معمولا از aren’t استفاده می شود:

I’m always late, Aren’t I?

همیشه دیر می کنم، نه؟

استفاده از am I not خیلی رسمی است.

زمان های مختلف

برای زمان حال از do و does استفاده کنید:

He goes to school, doesn’t he?

او به مدرسه می رود، نه؟

You go to school, don’t you?

تو به مدرسه می روی، نه؟

 

برای ماضی نقلی از have و has استفاده کنید:

He has gone to school, hasn’t he?

او به مدرسه رفته، نه؟

You have gone to school, haven’t you?

تو به مدرسه رفته ای، نه؟

 

برای ماضی بعید از had استفاده کنید:

He had gone to school, hadn’t he?

او به مدرسه رفته بود، نه؟

You had gone to school, hadn’t you?

تو به مدرسه رفته بودی، نه؟

You hadn’t gone to school, had you?

تو به مدرسه نرفته بودی، نه؟

 

برای حال استمراری از شکل حال افعال to be استفاده کنید:

He is going to school, isn’t he?

دارد به مدرسه می رود، نه؟

You are going to school, aren’t you?

داری به مدرسه می روی، نه؟

پیشنهاد ما:  کاربرد و معنی So am I در زبان انگلیسی

 

برای گذشته استمراری از شکل گذشته افعال to be استفاده کنید:

He was going to school, wasn’t he?

داشت به مدرسه می رفت، نه؟

You were going to school, weren’t you?

داشتی به مدرسه می رفتی، نه؟

 

برای آینده از will استفاده کنید:

You won’t (=will not) leave, will you?

اینجا را ترک نخواهی کرد، درسته؟

He will go to school, won’t he?

او به مدرسه خواهد رفت، نه؟

He will not got to school, will he?

او به مدرسه نخواهد رفت، درسته؟

 

برای دیگر افعال کمکی و وجهی مانند can ، could و must ازخود آنها استفاده کنید:

He can drive, can’t he?

می تواند رانندگی کند، نه؟

I couldn’t drive, could I?

من نمی توانستم رانندگی کنم، نه؟

I must leave now, mustn’t I?

الان باید اینجا را ترک کنم، نه؟

She should study, shouldn’t she?

او باید درس بخواند، نه؟

 

این مورد را هم ببینید که کمی تفاوت دارد ولی از همان نوع است:

Close the door, will you?

در را ببند، باشد؟

 

مثال ها:

Bob’s coming, isn’t he?

باب می آید، نه؟

And you’re 27, aren’t you?

و 27 سال داری، نه؟

So you’re not there yet, are you?

پس هنوز به آنجا نرسیده ای، رسیده ای؟

You haven’t seen her show yet, have you?

هنوز که برنامه اش را ندیده ای، دیده ای؟

32
ایجاد شده در توسط admin

آزمون tag question

1 / 10

Peter loves his cat, ...... ?

2 / 10

Your children don't go out alone, ......?

3 / 10

He's still sleeping, ......

4 / 10

We won't be late, ...... ?

5 / 10

They will wash the car, ...... ?

6 / 10

Dad has taken my bag, ...... ?

7 / 10

I'm not invited to the wedding, ...... ?

8 / 10

Susan can bring some food, ...... ?

9 / 10

We must lock the doors, ...... ?

10 / 10

The movie was very long, ...... ?

امتیاز شما

میانگین امتیازها 79%

0%

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *