گرامر

صفات ملکی در زبان انگلیسی

آنچه در این مطلب میخوانید

صفات ملکی

اول چند نمونه ببینید تا متوجه شوید صفت ملکی چیست:

This is my book.

این کتاب من است.

His name is John.

اسم او جان است.

Her first name is Mary.

اسم کوچک او مری است.

We have sold our house.

ما خانه مان را فروخته ایم.

The dog licked its paw.

سگ پنجه اش را لیس زد.

 

حالا لیست کامل صفات ملکی را ببینید:

My : مال من

Your : مال تو، مال شما

His : (مال او (مذکر

Her : (مال او (مونث

Its : (مال آن (برای غیر انسان

Our : مال ما

Their : مال آنها

ضمایر متناظر

My (I), Your (You), His (He), Her (She), Its (It)

The students thanked their Thai teacher.

دانش آموزان از معلم تایلندیشان تشکر کردند.

 

در مثال بالا their مربوط است به students.

Your two children are lovely.

دو بچه تان دوست داشتنی اند.

Our teacher was angry with us.

معلم مان از دست ما عصبانی شد.

Which is their house?

خانه شان کدام است؟

Lots of our friends were at the party.

خیلی از دوستانمان در مهمانی بودند.

 

بعد از صفات ملکی اسم به کار می رود:

Our car, Your house, His bed, Her hair, Its paw, …

I have a car (=my car)

He has a car (=his car)

She has a car (=her car)

They have two cars (=their cars)

We have a car (=our car)

You have a car (=your car)

این صفات ملکی را با این مخفف ها اشتباه نکنید:

You’re = you are

It’s = It is

You’re = You are

فقط یک نکته کوچک، برای حيوانات مانند اشیا برخورد می شود جز اینکه رابطه شخصی و احساسی وجود داشته باشد. مثلا برای حیوان خانگی می توان از his یا her استفاده کرد:

My cat’s name is Steve. He’s licking his tail.

اسم گربه من استیو است. دارد دمش را لیس می زند.

 

ولی اگر راجع به یک گربه خیابانی صحبت کنیم همان its است:

I saw a cat in the street licking its tail.

یک گربه در خیابان دیدم که دم اش را لیس می زد.

 

برای خورشید و کشتی و مانند آن هم ممکن است مانند مونث برخورد شود. ولی عموما اینطور نیست.

مثال ها:

Make sure to charge your phone.

مطمئن شو گوشی ات را شارژ کنی.

Hey, how was your vacation?

سلام، تعطیلاتت چطور بود؟

Then take a tour of the castle.

بعد در یک تور قلعه شرکت کنید.

What did your father do there?

پیشنهاد ما:  کاربرد ain't در زبان انگلیسی

پدرت آنجا چه کار می کرد؟

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *