گرامر

مالکیت در زبان انگلیسی

منظور از مالکیت یا Possession وقتی است که می خواهیم مشخص کنیم «چیزی به کسی تعلق دارد.» مثلا «کتابِ جورج»

قاعده شماره 1:

به طور کلی برای نشان دادن مالکیت یک s’ (آپاستروف + s) به آخر اسم اول اضافه می شود:

George’s book

کتابِ جورج

Lisa’s car

ماشینِ لیزا

The woman’s car

ماشینِ آن زن

The man’s head

سرِ آن مرد

The children’s rooms

اتاق های بچه ها

 

همینطور برای کشورها و موسسات:

Google’s CEO

مدیرعاملِ شرکت گوگل

China’s president

رئیس جمهور چین

 

اگر اسم اول از قبل به s ختم شود به دو شکل می شود عمل کرد و هر دو صحیح است:

Ross’s bag

Ross’ bag

کیفِ راس

 

هر دو حالت بالا تلفظ حرف آخر /z/ خواهد بود:

Ross’s /Rasez/

Ross’ /Rasez/

قاعده شماره 2: اسم های جمع منتهی به s

[su_note note_color=”#046cde” text_color=”#ffffff” radius=”10″]در انگلیسی برای جمع بستن یک اسم معمولا به آخر آن یک s اضافه می شود[/su_note]

car, cars

ماشین، ماشین ها

bag, bags

کیف، کیف ها

 

[su_note note_color=”#046cde” text_color=”#ffffff” radius=”10″]برای نشان دادن مالکیت برای اسم هایی که s جمع گرفته اند به جای s’ فقط از آپاستروف خالی استفاده می شود و تلفظ هم تغییری نمی کند[/su_note]

The students’ teacher

معلمِ دانش آموزها

نمونه زیر را مقایسه کنید:

The student’s teacher

معلمِ دانش آموز

The students’ teacher

معلمِ دانش آموزها

(تلفظ هر دو نمونه بالا عینا یکی است)

This is my parents’ house.

این خانه پدر و مادر من است.

 

در مثال بالا parent یعنی والد و parents یعنی والدین. به همین خاطر برای نشان دادن مالکیت فقط آپاستروف اضافه شد.

lady’s shoes

کفش های زن

ladies’ shoes

کفش های زن ها

 

در مثال بالا lady به معنی خانم و ladies به معنی خانم ها است. مجددا برای مالکیت حالت جمع فقط آپاستروف اضافه شد.

قاعده بالا برای اسم هایی که حالت جمع بی قاعده دارند صدق نمی کند. با این نوع اسم ها بر اساس قاعده شماره 1 برخورد کنید:

 

the man’s car

ماشین آن مرد

the men’s car

ماشین آن مردها

 

برای man به معنی مرد و men به معنی مردها از s’ استفاده شد.

قاعده شماره 3: اشیاء

برای نشان دادن مالکیت اشیاء (غیر انسان) معمولا از ترکیب of استفاده می شود:

the name of the ship

نامِ کشتی

برای انسان، حیوانات، موسسات، کشورها، گروه ها، روابط و ویژگی ها معمولا از of استفاده نمی شود:

The country’s president

رئیس جمهور آن کشور

The cat’s paw

پنجه گربه

 

حالت های بی قاعده ای وجود دارد که برای اشیاء هر دو حالت استفاده می شود. این مورد بی قاعده است و باید با خواندن متن ها یاد گرفته شود. برای نمونه:

The movie’s hero

The hero of the movie

قهرمان فیلم

The car’s safety record

The safety record of the car

سابقه ایمنی ماشین

 

قاعده شماره 4: برای ترکیب های اسمی بلند

برای درک منظور از ترکیب اسمی بلند جمله فارسی زیر را در نظر بگیرید:

پیشنهاد ما:  کاربرد و معنی های I wish در زبان انگلیسی

«لباس زنی که کنار در ایستاده آبی است.»

در جمله بالا مالکیت مربوط به «زنی که کنار در ایستاده» است که ترکیب بلند است.

برای ترکیب های اسمی بلند مانند این، از ترکیب of به جای s’ استفاده می شود:

The dress of the woman standing by the door is blue.

لباس زنی که کنار در ایستاده آبی است.

The house of the oldest woman in the village

خانه ی پیرترین زنِ روستا

 

در مثال دوم ترکیب «پیرترین زن روستا» بلند تلقی می شود به همین خاطر از of استفاده شد.

 

قاعده شماره 5: مالکیت برای چند اسم متوالی

اگر مالکیت یک چیز یکسان برای چند اسم متوالی باشد فقط برای آخری s’ اضافه می شود:

John and George’s house

خانه جان و جورج

 

در نمونه بالا منظور یک خانه است که متعلق به جان و جورج است.

ولی، اگر مالکیت چند چیز متفاوت برای چند اسم متوالی منظور باشد برای همه از s’ استفاده کنید:

John’s and George’s houses

خانه (های) جان و خانه (های) جورج

 

در نمونه بالا منظور خانه جان جدا و خانه جورج جدا است. نه اینکه هر دو خانه های مشترک داشته باشند. به همین خاطر مالكيت ها جدا اعمال شد.

خانه های جان و خانه های جورج.

نمونه دیگر:

France’s and Italy’s policies are different.

خط مشی های فرانسه و ایتالیا با هم فرق دارند.

 

در نمونه بالا «خط مشی» دو کشور یکی نیستند به همین خاطر مالکیت هر کدام جدا اعمال شد.

مثال ها:

Chairman of the London Hospital

رئیس هیئت مدیره لندن

Then take a tour of the castle.

بعد در یک تورِ قلعه شرکت کنید.

The night of the feast arrived.

شب ضيافت فرار رسید.

take pictures of the Great Wall

 عکس گرفتن از دیوار بزرگ (چین)

18
ایجاد شده در توسط admin

آزمون مالکیت

1 / 12

بهترین گزینه را انتخاب کنید:

That car belongs to my friend. It's my ...... car.

2 / 12

بهترین گزینه را انتخاب کنید:

That's the house where my friends live. It's my ...... house.

3 / 12

بهترین گزینه را انتخاب کنید:

The ...... is dirty.

4 / 12

بهترین گزینه را انتخاب کنید:

Look at those sailors and their boat. The ...... is sailing.

5 / 12

بهترین گزینه را انتخاب کنید:

The ......

6 / 12

بهترین گزینه را انتخاب کنید:

The ......

7 / 12

بهترین گزینه را انتخاب کنید:

That's ...... .

8 / 12

بهترین گزینه را انتخاب کنید:

These are ...... clothes.

9 / 12

جمله زیر را به انگلیسی ترجمه کنید:

لانه سگ

The ...... .

10 / 12

جمله زیر را به انگلیسی ترجمه کنید:

لانه سگ ها

The ...... .

11 / 12

جمله زیر را به انگلیسی ترجمه کنید:

میز رئیسان

The ...... .

12 / 12

جمله زیر را به انگلیسی ترجمه کنید:

اولین آلبوم تام جونز

......

امتیاز شما

میانگین امتیازها 59%

0%

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *