گرامر

معنی و کاربرد It’s time در زبان انگلیسی

…It’s time

وقتش است

It’s time to go home or It’s time for us to go home.

وقت خانه رفتن است یا وقتش است به خانه برویم.

توجه کنید فعل دوم یا به صورت to بعلاوه مصدر استفاده می شود و یا به صورت گذشته ولی به زمان حال ترجمه می شود:

It’s late. It’s time we went home.

دیروقت است. وقتش است به خانه برویم.

It’s time you went to bed.

وقتش است به رختخواب بروی.

It’s time they were here. Why are they so late?.

الان باید اینجا باشند. چرا اینقدر دیر کرده اند؟

This situation can’t continue. It’s time you did something about it.

این وضع نمی تواند ادامه پیدا کند. وقتش است کاری در این مورد بکنی.

Jack is a great talker. But it’s about time he did something instead of just talking.

جک سخنران خیلی خوبی است. ولی وقتش است به جای فقط حرف زدن کاری بکند ( it’s about time نسبت به it’s time کمی انتقادی تر و گزنده تر است).

پیشنهاد ما:  درس 7: عبارات زمانی و اسامی شمارشی و غیر قابل شمارش

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *