گرامر

کاربرد های many, much, a few, a little, a lot of, lots of

تفاوت اصلی این ترکیب ها در نوع استفاده ی آنها با اسم های قابل شمارش و غیرقابل شمارش است.

کلمات much و many

much

مقدار زیاد

many

تعداد زیاد

much = مقدار زیاد

many = تعداد زیاد

از much قبل از اسم های غیرقابل شمارش و از many برای اسم های قابل شمارش استفاده می کنیم:

I don’t have much time.

وقت زیادی ندارم.

 

اینجا time به معنی زمان غیرقابل شمارش است یعنی ما چیزی به نام «دو تا زمان» نداریم. نمونه های غیر قابل شمارش دیگر:

money = پول

Water = آب

sugar = شکر

rice = برنج

love = عشق

anger = خشم

غیرقابل شمارش یعنی جمع بسته نمی شود. نه در انگلیسی و نه در فارسی ما نمی گوییم دو تا آب می خواهم یا دو تا پول دارم. می گوییم مقداری آب دارم یا خیلی پول دارم.

I don’t have much money on me.

پول زیادی همراهم نیست.

کلمه How much

ترکیب How much به معنی «چه قدر یا چه مقدار» برای سوال پرسیدن استفاده می شود:

A: How much time do you have?

B: Not much.

چقدر وقت داری؟

وقت زیادی ندارم.

How much sugar do we need?

چقدر شکر لازم داری؟

در برابر much برای اسم های قابل شمارش many را داریم به معنی «تعداد زیاد». از many برای اسم های قابل شمارش استفاده می کنیم یعنی اسم هایی که می توانیم با تعداد بیان کنیم:

book = کتاب

dog = سگ

bottle = بطری

idea = ایده

این اسم ها راحت با تعداد بیان می شود:

I read two books last month.

ماه قبل دو تا کتاب خواندم.

I have three good ideas.

سه تا ایده ی خوب دارم.

 

حالا با استفاده از many:

Every month I buy many jars of jam.

من هر ماه تعداد زیادی شیشه مربا می گیرم.

Many books are not worth reading.

خیلی از کتاب ها ارزش خواندن ندارند.

Many of the students were there.

خیلی از دانش آموزها آنجا بودند.

 

از ترکیب How many به معنی «چند تا» برای سوال پرسیدن استفاده کنید:

A: How many students were there?

B: There were many of them.

چند تا از دانش آموزها آنجا بودند؟

خیلی از آنها بودند.

How many of you can come to the party?

چندتایتان می توانید به مهمانی بیایید؟

کلمات a few و a little

همین وضعیت را به ترتیب برای a few و a little داریم با تفاوت معنی:

a little = مقدار کم

a few = تعداد کم

مجددا از a little همانند much برای غیر قابل شمارش استفاده کنید:

پیشنهاد ما:  معنی و کاربرد It's time در زبان انگلیسی

We need a little sugar.

مقدار کمی شکر لازم داریم.

She saves a little money every month.

او هر ماه مقدار کمی پول پس انداز می کند.

 

[su_note note_color=”#046cde” text_color=”#ffffff” radius=”10″]توجه داشته باشید به طور خاص little به صورت صفتی معنی «کوچک» هم دارد. به مثال زیر توجه کنید[/su_note]

a little book

یک کتاب کوچک

 

مقایسه کنید:

I have a little brother.

من یک برادر کوچک دارم (اینجا a به معنی یک است)

I ate a little cheese.

کمی پنیر خوردم.

 

[su_note note_color=”#046cde” text_color=”#ffffff” radius=”10″]برای دومی چون پنیر غیر قابل شمارش است منظور «مقدار کم» است ولی اولی صرفا صفت است و به معنی «کوچک».[/su_note]

کلمات a little و a few

در برابر a little، از a few مانند many برای اسم های قابل شمارش استفاده می کنیم:

A few of the students were there.

تعداد کمی از دانش آموزها آنجا بودند.

We stayed a few days in Florence and visited the museums.

ما چند روز (کم) را در فلورانس سپری و از موزه ها بازدید کردیم.

 

حالا ترکیب مشترک:

a lot of

lots of

plenty of

هر سه ی اینها به معنی تعداد و مقدار زیاد هم برای قابل شمارش و هم برای غیرقابل شمارش استفاده می شود:

I’ve got lots of plans for today.

من برای امروز کلی برنامه دارم.

There’ll be a lot of your friends there.

خیلی از دوستانت آنجا خواهند بود.

There’s no need to rush. We’ve got plenty of time.

نیازی نیست عجله کنیم. کلی وقت داریم.

کلمه some

در آخر some که به معنی «تعدادی» یا «مقداری» برای هم قابل شمارش و هم غیرقابل شمارش استفاده می شود. این تعداد یا مقدار، نامشخص است، نه لزوما زیاد و نه کم (در فارسی گهگاه «كم» ترجمه می شود ولی ترجمه ی دقیقی نیست):

I need some water.

مقداری آب لازم دارم (نه لزوما کم یا زیاد).

I bought some books.

چند تا کتاب خریدم (تعداد نامشخص، نه لزوما کم نه زیاد).

I just had some chocolate.

همین الان مقداری شکلات خوردم.

 

از some به معنی «تعداد و مقدار زیاد» و «یکی» هم استفاده می شود ولی فعلا وارد آن نمی شویم. فقط چند مثال ببینید:

It’ll be some time before we meet again.

کلی وقت می برد تا دوباره همدیگر را ببینیم.

Some idiot has locked the door!

یک احمقی در را قفل کرده!

Some guy told me the party is at 9.

یک یارویی به من گفت مهمانی ساعت 9 است.

مثال ها:

Sure. How many do you want?

حتما. چند تا میخواهید؟

Danglars took a few steps back.

دانگلارز چند قدم عقب رفت.

A few people are good at Latin.

تعداد کمی از مردم در زبان لاتین خوب هستند.

There are a lot of restaurants.

رستوران های زیادی هست.

 

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *