گرامر

کاربرد و آموزش Do or Make در زبان انگلیسی

آنچه در این مطلب میخوانید

Do or Make

دو فعل do به معنی انجام دادن و make به معنی ساختن برای نشان دادن انجامِ طیف گسترده ای از کارها استفاده می شود. در این بخش با فرق این دو و برخی از ترکیب های پرکاربرد ساخته شده با آنها آشنا می شویم.

از فعل do برای کارهای معمول، وظایف و تعهدات استفاده کنید. مثل شستن ظرف ها، نقاشی کردن خانه و انجام یک پروژه. این نوع کارها منجر به تولید یک چیز جدید نمی شود.

Do

US:

UK:

انجام دادن

ترکیب های پر کاربرد زیر با do ساخته می شود:

برای انجام کارهای خانه:

do the housework

کارهای داخل خانه را انجام دادن

do the shopping

خرید کردن

do the dishes

ظرف ها را شستن

do the laundry

لباس ها را شستن

do the cooking

غذا را درست کردن

do the ironing

اتو زدن

do the cleaning

تمیزکاری انجام دادن

 

برای انجام کار یا پروژه:

do the project

پروژه را انجام دادن

do homework

تکالیف مدرسه را انجام دادن

do the work

کاری را انجام دادن

do a report

گزارشی را انجام دادن

do the painting

نقاشی را انجام دادن

 

ترکیب های عمومی:

do one’s best

تمام تلاش خود را کردن

do a favor

لطفی کردن یا زحمتی کشیدن

do harm

آسیب زدن

do good

کار خوب کردن، مفید بودن

 

چند مثال:

Can you do me a favor and close that window?

می شود یک لطفی به من بکنی و پنجره را ببندی؟

My report is due tomorrow. I have to do it tonight.

وقت تحویل گزارشم فرداست. امشب باید انجامش بدهم.

Does this do any good?

این هیچ کمکی می کند؟ این هیچ فایده ای دارد؟

 

فعل do یک فعل بی قاعده محسوب می شود. برای گذشته از شکل did استفاده می شود:

I did the dishes last night, now you have to do the laundry.

دیشب من ظرف ها را شستم، حالا تو باید لباس ها را بشویی.

She did her best but failed the test.

او تمام تلاشش را کرد ولی در امتحان رد شد.

 

برای ماضی نقلی که با شکل سوم فعل ساخته می شود از done استفاده کنید:

Have you done your homework?

تکالیف مدرسه ات را انجام داده ای؟

He hasn’t done the dishes yet.

هنوز ظرف ها را نشسته.

 

از فعل make وقتی استفاده می شود که فعالیت ما منجر به تولید یا تشکیل یک چیز مشخص می شود. مثلا وقتی یک کیک درست می کنیم.

Make

US:

UK:

ساختن

 

ترکیب های پر کاربرد زیر با make ساخته می شود:

برای خوردنی و غذا:

make (dinner, breakfast, lunch)

(شام، صبحانه، ناهار) درست کردن

make coffee

قهوه درست کردن

make soup

سوپ درست کردن

 

ساخت طرح یا برنامه:

make a list

فهرستی درست کردن از چیزی

make a plan

طرحی تهیه کردن، برنامه ریختن

make a change

تغییری ایجاد کردن

make progress

پیشرفت داشتن

make a decision

تصمیمی گرفتن

 

پول:

make money

پول در آوردن

پیشنهاد ما:  کاربرد Used to در زبان انگلیسی

make a profit

سود کردن یا فایده بردن از چیزی

make a loss

ضرر کردن

 

ارتباطات و روابط:

make friends

دوست پیدا کردن

make a phone call

یک تماس تلفنی گرفتن

make a complaint

شکایت و گله ای کردن

make a prediction

یک پیشبینی کردن

make a suggestion

پیشنهادی دادن

make a promise

قولی دادن

make an excuse

بهانه ای آوردن

make an agreement

به توافقی رسیدن

make an appointment

یک نوبت یا قرار (مثلا پزشکی) گرفتن

make sure

اطمینان حاصل کردن

 

فعل make هم یک فعل بی قاعده است. برای حالت گذشته و اسم مفعول از made استفاده می شود.

چند مثال:

I made a suggestion in class but nobody cared.

داخل کلاس یک پیشنهاد دادم ولی کسی اهمیتی نداد.

They made friends with the children next door.

آنها با بچه های همسایه دوست شدند.

I bought the house for $200,000 and sold it for $260,000, so I made a profit of $60,000.

خانه را 200 هزار دلار خریدم و 260 هزار دلار فروختم، بنابراین 60 هزار دلار سود کردم.

When you wake up, make a list of all things you have to do during the day.

وقتی بیدار می شوید، فهرستی از کارهایی که باید طی روز انجام دهید تهیه کنید.

Who made this tea? It’s awful!

کی این چایی را درست کرد؟ افتضاح است!

After he was fired from his job, he started to make a change in his life.

بعد از اینکه از کار قبلی اش اخراج شد، شروع به ایجاد تغییر در زندگی اش کرد.

 

مثال ها:

They had both made sure that they were not followed.

آنها هر دو اطمینان حاصل کرده بودند که تعقیب نشوند.

Marie was not there, so he opened the doors and made a cup of coffee.

ماری آنجا نبود، بنابراین او درها را باز و یک فنجان قهوه درست کرد.

Meltham and I made sure that Slinkton was dead. Then we left the room together.

من و ملثام مطمئن شدیم که اسلینکتون مرده باشد. بعد با هم اتاق را ترک کردیم.

She made sure that she wasn’t being followed and then went to Nashville Airport

او مطمئن شد در حال تعقیب شدن نباشد و بعد به فرودگاه ناشویل رفت.

3
ایجاد شده در توسط admin

آزمون Do or Make

1 / 10

I ...... a cake with sugar and milk.

2 / 10

We're eager to ...... business with Jaguar.

3 / 10

She woke up and ...... the gardening.

4 / 10

...... me a favor and don't talk.

5 / 10

We're ...... progress in fighting COVID-19.

6 / 10

Try and ...... your best.

7 / 10

We will ...... , but profit isn't a priority right now.

8 / 10

He got to work late and ...... about being stuck in traffic.

9 / 10

Go and ...... she's OK.

10 / 10

She ...... about the noise.

امتیاز شما

میانگین امتیازها 63%

0%

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *