گرامر

کاربرد و تفاوت I see, You see در زبان انگلیسی

آنچه در این مطلب میخوانید

I see

متوجه هستم، می فهمم، که اینطور

از I see برای اینکه نشان دهیم متوجه شده ایم از این ترکیب استفاده می کنیم به معنی «متوجه هستم، که اینطور».

A: It’s better if you come too. B: I see.

آ: اگر تو هم بیایی بهتر است.

ب: متوجه هستم، می فهمم.

A: He came home in my car.

B: I see.

با ماشین من به خانه آمد.

که اینطور.

[su_note note_color=”#046cde” text_color=”#ffffff” radius=”10″]توجه کنید I see به معنای «می بینم» هم هست. بسته به متن باید ترجمه کنید. You see ببینید…، متوجه که هستید، می فهمید[/su_note]

وقتی انتظار داریم یا امیدواریم کسی چیزی را بفهمد از you see اول جمله استفاده می شود.

You see, it’s better if you go there before dinner

متوجه هستی، اگر قبل از شام آنجا بروی بهتر است.

You see, I’m one of those people who likes to try new things.

می فهمی، من از آن آدمهایی هستم که دوست دارند چیزهای تازه را امتحان کنند.

مثال ها:

OK, I see. What did Lisa do?

خیلی خوب، متوجه شدم. لیزا چه کارکرد.

Oh, yes, I see. Thanks.

اوه، بله، متوجه ام. ممنون.

Right, I see. Thank you.

درست. متوجه هستم. ممنون.

Susan: I see. I love the pattern.

سوزان: که اینطور. از (طرح و) الگویش خوشم می آید.

پیشنهاد ما:  درس 6: are arriving & starts, could & would

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *