گرامر

کاربرد و معنی back در زبان انگلیسی

back

از پسوند back به همراه برخی افعال برای مشخص کردن «پاسخ دادن به یک عمل خاص» یا «متقابلا کاری را کردن» استفاده می شود.

مثال ها

I called him, he called back.

به او زنگ زدم، او متقابلا به من زنگ زد.

I smiled at her, she smiled back at me.

به او لبخند زدم، او متقابلا به من لبخند زد (جواب لبخندم را داد)

Help people, even when you know they can’t help you back

به مردم کمک کنید حتی وقتی می دانید آنها نمی توانند متقابلا به شما کمک کنند.

If he hits me, I’ll hit him back.

اگر من را بزند، من هم متقابلا او را می زنم.

I texted her, but she did not text back.

به او پیامک دادم، ولی جواب نداد.

 

برای حالت های دیگر معنی «برگشتن، برگرداندن و مانند آن» می دهد:

She came back.

او برگشت.

I brought back your book.

کتاب تو را پس آوردم.

If you’re not happy with it, you can always send it back.

اگر از آن راضی نیستی، همواره می توانی آن را پس بفرستی.

 

غیر از این back به معنی «پشت، عقبی، عقب» هم هست:

back of the house

پشت خانه

back seat of the car

صندلی عقب ماشین

مثال های متفاوت و بیشتر ببینید

Only Cameron smiled back at him.

فقط کامرون لبخند او را پاسخ داد.

She smiled at Cameron, and he smiled back at her.

او به کامرون لبخند زد و کامرون به او

Every tree, every street brought back memories of the past.

هر درخت، هر خیابان خاطرات گذشته را به ذهن او می آورد.

Silvia smiled back at him, then ran upstairs to her booth.

سیلویا به او لبخند زد، بعد به طبقه بالا به اتاقکش دوید.

پیشنهاد ما:  معنی و کاربرد whose, whom, where در زبان انگلیسی

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *