گرامر

کاربرد Along در زبان انگلیسی

آنچه در این مطلب میخوانید

along

در امتداد، همراه با

He walked along the street

او در طول خیابان قدم می زد.

 

با across مقایسه کنید:

He walked across the street.

او عرض خیابان را طی کرد. او به آن طرف خیابان رفت.

Cars were parked along the grass verge.

ماشینها در امتداد حاشیه ی چمن ها پارک شده بودند.

I’ve never seen a baseball game, can I come along?

من هیچ وقت یک بازی بیسبال ندیده ام، می توانم با شما بیایم؟

Bring along your kids!

بچه هایتان را با خودتان بیاورید.

مثال ها:

And I ran back along the passage.

دوان دوان در طول راهرو برگشتم.

My family and I get along Well.

من و خانواده ام خوب با هم کنار می آییم.

She looked north, along Front Street.

او در امتداد خیابان فرانت به سمت شمال نگاه کرد.

The truck went noisily along the road.

کامیون با سر و صدا در امتداد جاده راه می رفت.

 

پیشنهاد ما:  زمان آینده کامل در زبان انگلیسی

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *