گرامر

کاربرد Already در زبان انگلیسی

آنچه در این مطلب میخوانید

Already

قبلا، تا آن موقع، به همین زودی، تا همین الان

I’m already late!

همین الان هم دیرم شده!

 

Everybody were already there.

تا آن موقع همه آنجا بودند.

It is already 4:30.

به این زودی ساعت چهار و نیم شد.

It has already won two cups.

تا همین الان هم دو تا جام برده.

Thanks for asking but I’m already married to my phone.

ممنون که از من تقاضای ازدواج کردی ولی من قبلا با گوشی ام ازدواج کرده ام!

Don’t forget to pay your electricity bill. I’ve already paid it.

یادت نرود قبض برق ات را پرداخت کنی. قبلا پرداخت کرده ام.

مثال ها:

I’ve already done it.

قبلا انجامش داده ام.

Because you already have them!

چون تو همین الان آن را داری!

Most people had already gone home.

بیشتر مردم قبلا به خانه رفته بودند.

Jake: He’s already here. Go on in.

جیک: همین الان اینجاست. برو داخل.

پیشنهاد ما:  افعال سببی در زبان انگلیسی

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *