گرامر

کاربرد any more, any longer, no longer در زبان انگلیسی

آنچه در این مطلب میخوانید

دو کلمه ی any more و any longer آخر جمله ی منفی استفاده می شود:

Lucy doesn’t work here any more (or any Longer). She left last month.

لوسی دیگر اینجا کار نمی کند. او ماه قبل از اینجا رفت.

We used to be good friends, but we aren’t any more (or any longer).

قبلا دوستان خوب بودیم، ولی دیگر نیستیم.

Sally still works here, but Lucy doesn’t work | here any more.

سالی هنوز اینجا کار می کند، ولی لوسی دیگر اینجا کار نمیکند.

[su_note note_color=”#046cde” text_color=”#ffffff” radius=”10″]کلمه ی no longer وسط جمله ی مثبت استفاده می شود: Lucy no longer works here. لوسی دیگر اینجا کار نمی کند. This building is no longer used. از این ساختمان دیگر استفاده نمی شود.[/su_note]

مثال ها:

Fame didn’t wait to hear any more.

فیم منتظر نماند چیز دیگری بشنوند.

Ned Land could not wait any longer.

اند لند دیگر نمی توانست منتظر بماند.

Ned Land could not wait any longer.

اند لند دیگر نمی توانست منتظر بماند.

Kino could not think clearly any more.

کینو دیگر نمی توانست واضح فکر کند.

پیشنهاد ما:  درس 8: Quantifiers , first conditional

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *