گرامر

کاربرد either or, neither nor در زبان انگلیسی

آنچه در این مطلب میخوانید

…either…or

یا این یا آن

..neither…nor

نه این نه آن

We can either eat now or after the show

می توانیم الان غذا بخوریم یا بعد از نمایش

Either the father or the mother has to attend the meeting

یا پدر یا مادر باید در جلسه حضور بیابند

Neither Alice nor Mary understood anything

نه آلیس چیزی فهمید نه مری.

Neither Italy nor France got to the quarter finals last year.

پارسال نه ایتالیا به نیمه نهایی رسید و نه فرانسه.

مثال ها:

‘You can’t go back, Ray. We either disappear or we’re dead.’

«تو نمی توانی برگردی، رِی. یا ناپدید می شویم یا میمیریم.»

Yes, next to the window, either on the left or on the right.

بله، بغل پنجره، سمت چپ یا راست.

Usually you use either -free or -less with a particular word.

معمولا با یک لغت خاص یا از free  استفاده می شود یا از less.

The water’s either much too hot or way too cold. I’m going crazy!

آب یا خیلی داغ است یا خیلی سرد. دارم دیوانه می شوم!

پیشنهاد ما:  کاربرد Whatever در زبان انگلیسی

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *