گرامر

کاربرد (Have (got در زبان انگلیسی

آنچه در این مطلب میخوانید

(Have (got

داشتن

هر دوی have و have got به معنای داشتن است. دومی بیشتر در انگلیسی بریتیش مرسوم است و کمی رسمی تر است.

They have a new car or they’ve got a new car.

آنها ماشین تازه ای دارند.

I have a headache or I’ve got a headache.

سردرد دارم.

 

برای سوم شخص مفرد از has استفاده می شود:

He has a new car or He’s got (=He has got) a new car.

او یک ماشین تازه دارد.

 

[su_note note_color=”#046cde” text_color=”#ffffff” radius=”10″]این فعل مثل تمام افعال انگلیسی دارای سه شکل است: ساده، گذشته و مفعولی[/su_note]

have, has/had/had

He had a new car.

او یک ماشین تازه داشت.

I had a new car.

من یک ماشین تازه داشتم.

 

[su_note note_color=”#046cde” text_color=”#ffffff” radius=”10″]برای منفی کردن have و have got متفاوتند. برای have از فعل کمکی do استفاده می شود ولی برای have got مستقیما یک not بعد از have اضافه می شود:[/su_note]

I don’t have a car. I haven’t (=have not) got a car.

من ماشین ندارم.

I didn’t have a car. I hadn’t (=had not) got a car.

من ماشین نداشتم.

 

توجه کنید وقتی از did استفاده می کنیم، حتی برای گذشته هم از حالت ساده have استفاده می شود نه had و نه has.

He did not have a car. He had not got a car.

او ماشین نداشت.

US English          we have             Do you have..?

UK English          we’ve got           Have you got…?

برای سوالی کردن مجددا دو حالت وجود دارد. برای have باید از فعل کمکی do / does استفاده کرد. برای have got مستقیما از خود have:

Do you have any questions? Have you got any question?

سوالی دارید؟

[su_note note_color=”#046cde” text_color=”#ffffff” radius=”10″]توجه کنید برای سوم شخص مفرد از does و has استفاده می شود:[/su_note]

Does he have a car? Has he got a car?

او ماشین دارد؟

Has she got a car? Does he have a car? No, she hasn’t got a car.

او ماشین دارد؟ نه، او ماشین ندارد.

Did you have a car? Had you got a car?

ماشین داشتی؟

Did she have a car? Had she got a car?

او ماشین داشت؟

مثال ها (Have (got:

‘You have got it, Doug,’ she said. ‘Don’t lie to me.’

دیان گفت «تو آن پول را داری، داگ. به من دروغ نگو.»

Hello Daniel. Well we have got an assignment to write.

سلام دانیل. خوب یک تکلیف داریم که باید بنویسیم.

How can I get out of this house? They have got guns. I remember! One of the bedrooms!

پیشنهاد ما:  کاربرد و معنی کلمه Go در زبان انگلیسی

چگونه می توانم از این خانه بیرون بروم؟ آنها اسلحه دارند. یادم آمد! یکی از اتاق خواب ها!

Yes. Broccoli is my favorite. I often just have a big plate of broccoli for dinner.

بله. کلم بروکلی سبزیجات مورد علاقه ام است. من برای شام اغلب صرفا یک بشقاب بزرگ از آن را می خورم.

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *