گرامر

کاربرد take it easy در زبان انگلیسی

آنچه در این مطلب میخوانید

take it easy

خداحافظ، مواظب خودت باش، آرام باش، خونسرد باش

سخت نگیر

مترادف ها:

Goodbye and be careful, Be gentle, Calm down, Relax

See you, Mary. Take it easy.

بعدا می بینمت، مری. خداحافظ.

It is best to take things easy for a week or two.

بهترین کار این است که یکی دو هفته به خودت فشار نیاوری.

مثال ها:

All right. Well, take it easy.

خیلی خوب. خوب، به خودت فشار نیاور.

That’s fine. Take it easy.

مشکلی نیست. به خودت فشار نیاور.

‘Take it easy, Kathy. Try and take it easy.’

آرام باش، کتی. سعی کن آرام باشی.»

‘Easy now,’ he told himself. ‘Just take it easy.’

او به خودش گفت «سخت نگیر حالا. راحت باش (راحت باش، سخت نگیر).»

پیشنهاد ما:  درس 6: و، اما، و یا، can و can't، سوالات حال ساده Wh با do

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *