گرامر

کاربرد tough call در زبان انگلیسی

tough call

انتخاب سخت، تصمیم مشکل، دوراهی

It’s tough call, but I choose Mary.

انتخاب سختی است ولی من مری را انتخاب می کنم.

A: Do you want to go to the club with Susan or the pool with Mary?

B: Tough call.

آ: می خواهی با سوزان به باشگاه بروی یا با مری به استخر؟

ب: انتخاب سختی است.

 

مثال:

Hmmm. Tough call. Why don’t you just tell him you’re short of cash?

هوم. انتخاب سختی است. چرا صرفا به او نمیگویی پول نقد کم داری.

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *