گرامر

کاربرد work out در زبان انگلیسی

آنچه در این مطلب میخوانید

work out

1- ورزش و بدنسازی کردن

She works out twice a week at gym.

هفته ای دوبار در باشگاه بدنسازی کار می کند.

2- موثر بودن، مفید بودن، جواب دادن

A: I started going to the gym.

B: Oh really? How is that working out for you?

شروع کردم به رفتن به باشگاه.

اوہ جدی؟ برایت سودی هم دارد؟ (نتیجه اش برایت چیست؟ جواب می دهد برایت؟)

3- از آب در آمدن، نتیجه دادن

I don’t know how this will actually work out.

نمی دانم آخرش واقعا چه از آب در می آید.

4- حل کردن

By putting our heads together, we were able to work out the problem.

با همکاری با هم توانستیم مشکل را حل کنیم.

مثال ها:

I got hurt working out at the gym.

در حینی که در باشگاه بدنسازی کار میکردم آسیب دیدم.

But I think it’ll work out in the end.

ولی فکر میکنم آخرش درست میشود.

I can’t work out number seven.

نمی توانم سوال شماره هفت را حل کنم.

Well, I didn’t use to work out very much.

خوب، من قبلا خیلی ورزش های بدنی نمی کردم.

پیشنهاد ما:  درس 3: می خواهم + مصدر، قید های شدت و کمیت با افعال

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *