گرامر

کاربرد Would rather در زبان انگلیسی

آنچه در این مطلب میخوانید

Would rather

ترجیح دادن

این ترکیب معمولا مخفف می شود:

I would rather = I’d rather

فعلی که بعد از این ترکیب می آید معمولا برای متکلم حال است و برای دیگران گذشته است.

مثال ها را ببینید:

I’d rather stay home and watch TV tonight.

امشب ترجیح می دهم بمانم خانه و تلویزیون تماشا کنم (چون درباره ی خودمان حرف می زنیم زمان فعل بعد از rather حال ساده است).

I’d rather you stayed at home tonight.

ترجیح می دهم امشب تو خانه بمانی (چون درباره شخص دیگری یعنی you صحبت می شود حالت فعل گذشته شده است).

The film is quite violent. I’d rather our children didn’t watch it.

این فیلم خشن است. ترجیح می دهم بچه هایمان آن را نبینند (دوباره چون درباره بچه ها صحبت می کنیم و نه خودمان حالت فعل با did گذشته شده).

| I’d rather stay at home than go out tonight.

ترجیح می دهم امشب خانه بمانم تا اینکه بیرون بروم

I’m tired. I’d rather not go out this evening, if you don’t mind.

خسته ام. ترجیح می دهم امشب بیرون نروم، اگر ایرادی ندارد.

I’d rather you drove.

ترجیح می دهم تو رانندگی کنی.

مثال ها:

He may jump and I would rather he circled now.

ممکن است بپرد و ترجیح میدهم الان چرخ بزند.

Which would you rather learn – German or Spanish?

ترجیح میدهی کدام را یاد بگیری – آلمانی با اسپانیایی؟

Would you rather have a single room or a double room?

ترجیح می دهید اتاق یک نفره داشته باشید یا دونفره؟

Would you rather study on your own? Or join a study group?

ترجیح میدهید تنهایی درس بخوانید؟ یا به یک گروه مطالعه ملحق شوید؟

پیشنهاد ما:  کاربرد (Have (got در زبان انگلیسی

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *