گرامر

کلمات اشاره در زبان انگلیسی

کلمات اشاره کلماتی هستند که برای اشاره به کسی یا چیزی در نزدیک و دور استفاده می شود.

کلمه اشاره this و that

از this به عنوان کلمه اشاره به چیز یا کسی که نزدیک است استفاده می شود و از that برای چیزی یا کسی که دور است.

توجه کنید در فارسی ممکن است that دقیقا «آن» ترجمه نشود ولی به هر حال برای هر شی یا رویداد دوری ازthat استفاده می شود هر چند در فارسی ممکن است «این» ترجمه شود.

مثال ها:

How did that happen?

چطور این (یا آن) اتفاق افتاد؟

This is my office.

این دفتر کار من است.

That is my office building.

آن ساختمانِ دفترِ کار من است.

That is my friend.

آن دوست من است.

کلمات اشاره This و That

هم This و That برای اشاره به یک چیز یا شخص استفاده می شود.اگر بیش از یک چیز یا نفر باشد:

These

اینها

Those

آنها

مثال ها:

These chairs are available.

این صندلی ها موجود (خالی) هستند.

Those are my colleagues.

آنها همکاران من هستند.

مثال ها:

“Look at this  rope!” says Bill.

بیل می گوید «این طناب را ببینید!»

B: Oh, no. How did that happen?

وای، نه. چطور این اتفاق افتاد؟

“What does that mean  admire?”

«تحسین کردن یعنی چه؟»

I don’t see it that way.

من اینجوری به آن نگاه نمی کنم. من آن را اینجوری نمی بینم.

 

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *