بلاگ

اعداد اعشاری به زبان انگلیسی (آموزش خواندن و نوشتن)

اطلاع درباره نحوه نوشتن و خواندن اعداد اعشاری به انگلیسی یکی از مهمترین اقداماتی است که هر زبان آموز باید بتواند به تسلط کافی در آن دست پیدا کند. اعداد در ریاضیات انواع مختلفی را شامل می‌شود که هر کدام از آن‌ها ویژگی‌های خاص خود را دارند؛ یکی از مهمترین انواع اعداد نوع اعشاری می‌باشد که برای نشان دادن اعداد جزئی بدون به کار بردن کسر می‌باشد. برای نوشتن اعداد اعشاری از ممیز استفاده کرده و نماد آن / می‌باشد. این موارد مربوط به اعداد اعشاری در فارسی بوده و در انگلیسی نحوه نوشتن و خواندن این سبک از اعداد متفاوت می‌باشد که در ادامه به صورت کامل مورد بررسی قرار می‌گیرند.

اعداد اعشاری

اعشار در واقع به معنای دهم یک چیزی است و اعداد اعشاری برای زمانی به کار برده می‌شوند که نتوان عدد مربوطه را با استفاده از شمارش‌های عادی بیان کرد. در واقع هدف اصلی از به کار بردن اعشار نشان دادن اعداد جزئی بدون استفاده از کسر می‌باشد. اعداد اعشاری به زبان انگلیسی که به آن‌ها decimals گفته می‌شود در محاسبات نقش مهمی را داشته و در گفت و گوهای محاوره نیز به کار برده می‌شوند؛ به علاوه برای بیان کردن مبالغ پول در بیشتر مواقع از اعداد اعشاری در زبان انگلیسی استفاده می‌گردد.

نحوه نوشتن عدد اعشاری

در زبان فارسی اعداد اعشاری را با علامت ممیز (/) می‌شناسیم و از این علامت برای نوشتن استفاده می‌کنیم اما در نوشتن اعداد اعشاری به انگلیسی نقطه جایگزین علامت ممیز می‌شود و آن را به صورت Point می‌خوانند. به علاوه در اعداد اعشاری به زبان انگلیسی از Zero در انگلیسی امریکن و naught در انگلیسی بریتانیایی مورد استفاده قرار می‌گیرد و اعداد قرار گرفته پس از اعشار نیز یکی یکی نوشته می‌شوند.

به عنوان مثال عدد اعشاری 8/95 در زبان فارسی بدین صورت نوشته شده و این عدد از اعداد اعشاری به انگلیسی به صورت 8.95 نوشته می‌شود و یا عدد 0/9 در انگلیسی به صورت 0.9  نوشته می‌شود. نوشتن اعداد اعشاری به انگلیسی به مانند انجام این عمل در زبان فارسی است و تنها تفاوت در عنصر ممیز می‌باشد.

نحوه خواندن اعداد اعشاری به انگلیسی

خواندن اعداد اعشاری در انگلیسی کار مشکلی نیست و تنها با چند تمرین می‌توانید به راحتی به آن تسلط پیدا کنید؛ در ادامه به شما درباره این که چگونه اعداد اعشار به انگلیسی بخوانید توضیحاتی را با مثال کامل ارائه خواهیم داد.

در صورتی که اعداد اعشاری به انگلیسی دارای صفر قبل از ممیز باشند، در انگلیسی آمریکایی آن برای خواندن آن از zero استفاده می‌شود و در انگلیسی بریتانیایی کلمه naught به کار گرفته خواهد شد.

0.8= point eight or zero point eight or naught point eight

0.5= point five or zero point five or naught point five

0.9865= zero point nine eight six five or naught point nine eight six five

1.5= one point five

2.3= two point three

پیشنهاد ما:  سلام و احوالپرسی به انگلیسی + جمله رسمی و عامیانه

98.7= ninety eight point seven

12.31= twelve point three one or twelve point thirty one

در مواردی که عدد صفر پیش از ممیز وجود نداشته باشد در هر دو نوع انگلیسی آمریکایی و بریتانیایی نحوه خواندن اعداد اعشاری در انگلیسی یکسان می‌باشد.

3.95= three point nine five

33.74= thirty three point seven four

98.7= ninety eight point seven

6.5687954= six point five six eight seven nine five four

در صورتی که در اعداد اعشاری به انگلیسی پس از اعشار صفر وجود داشته باشد از کلمه zero برای خواندن آن استفاده می‌شود؛ به علاوه در چنین مواردی برای خواندن صفر قبل از اعشار از naught استفاده می‌گردد.

0.06= naught point zero six

0.032= naught point zero three two

8.09= eight point zero nine

12.005= twelve point zero zero five

3.0058= three point zero zero five eight

در برخی مواقع در صورتی که قبل از اعشار صفر وجود داشته باشد؛ صفر خوانده نمی‌شود.

0.6= point six

0.35= point three five

0.87965= point eight seven nine six five

0.05= point zero five

0.003= point zero zero three

اعداد کسری در زبان انگلیسی

اعداد کسری را در زبان انگلیسی fractions گویند و برای خواندن آن‌ها صورت را مانند یک عدد اصلی و مخرج آن را به صورت اعداد ترتیبی می‌خوانیم.

1/2= one half

1/3= one third

1/4= one fourth

1/4= one quarter

1/5= one fifth

1/10= one tenth

2/3= two thirds

3/8= three eights

7/16= seven sixteenths

3/8= three eighths

1/32= one thirty second

2/7= two sevenths

9/10= nine tenths

15/16= fifteen sixteenths

همانطور که در بالا نیز مشاهده کردید در خواندن اعداد اعشاری به انگلیسی در صورتی که عدد صورت کسر یک باشد برای خواندن مخرج کسر از کلمه s استفاده نمی‌شود. اما در سایر موارد که صورت عدد یک نمی‌باشد باید برای خواندن مخرج در انتها حتماً کلمه s نیز اضافه گردد.

تنها تفاوت انگلیسی آمریکایی و بریتانیایی در خواندن اعداد کسری هنگام قرار گرفتن عدد 4 در مخرج می‌باشد که در انگلیسی آمریکایی از fourth استفاده می‌شود اما بریتانیایی‌ها quarter را به کار می‌برند.

اعداد مرکب در واقع از یک عدد کامل در کنار عدد کسری تشکیل شده است و برای خواندن آن‌ها در زبان انگلیسی از کلمه and برای متصل کردن دو عدد استفاده می‌گردد. مانند مثال‌های زیر:

4 2/3= four and two thirds

5 3/4= five and three fourths

6 7/8= six and seven eighths

25 1/2= twenty five and one half

درصد به زبان انگلیسی

درصد در زبان نوشتاری با علامت % در کنار عدد نشان داده می‌شود و در زبان گفتاری از کلمه percentage برای بیان آن استفاده می‌شود.

6%= six percent

20%= twenty percent

27%= twenty seven percent

50%= fifty percent

100%= one hundred percent

در صورتی که اعداد اعشار به انگلیسی قبل از علامت درصد قرار بگیرد به صورت زیر خوانده می‌شوند.

0.2%= naught or zero point two percent

1.5%= one point five percent

35.12%= thirty five point twelve percent

62.37%= sixty two point thirty seven percent

بیان مقدار پول در انگلیسی

همانطور که در ابتدا نیز اشاره شد یکی از کاربردهای اساسی اموزش اعداد اعشاری به انگلیسی برای بیان مقدار پول می‌باشد که به صورت زیر خوانده می‌شود.

5$= five dollars

60$= sixty dollars

95$= ninety five dollars

36.47$= thirty six dollars and forty seven cents

12.50$= twenty dollars and fifty cents

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *